Eybers-keur wys veral haar Amsterdamse gedigte het blywende seggingskrag

“Jansen beskou Eybers as een van die belangrikste vrouedigters en een van die allerbelangrikstes in Afrikaans.”