Gouden Ganzenveer-winnares Antjie Krog: “Bij toenadering tussen Nederlands en Afrikaans moet diversiteit voorop staan”

“Krog is ervan overtuigd dat het Nederlands, Vlaams en Afrikaans elkaar kunnen helpen, ‘zolang het motief achter deze toenadering niet uitdraait op conservatieve behoudzucht, maar op progressieve bevrijding’.”