LitNet Akademies internasionaal

In die eerste van ’n reeks onderhoude wat Ingrid Glorie met Europese akademici voer oor hul navorsing wat aansluit by geakkrediteerde navorsingsartikels wat in LitNet Akademies gepubliseer word, gesels sy met Eliane Segers, hoogleraar Leren en Technologie, Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland. Lees ook op LitNet Akademies: “’n Kritiese blik op 21ste-eeuse onderrig en leer deur ’n onderwyser- en leerderbril” (Marné Pedro en Michele van der Merwe 2020).