LitNet Akademies internasionaal

  • 0

In die eerste van ’n reeks onderhoude wat Ingrid Glorie met Europese akademici voer oor hul navorsing wat aansluit by geakkrediteerde navorsingsartikels wat in LitNet Akademies gepubliseer word, gesels sy met Eliane Segers, hoogleraar Leren en Technologie, Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland:

Eliane Segers, hoogleraar Leren en Technologie: "Zo’n apparaat alleen is niet genoeg. Het hangt ervan af wat je een kind ermee laat doen."

Lees ook op LitNet Akademies: “’n Kritiese blik op 21ste-eeuse onderrig en leer deur ’n onderwyser- en leerderbril” (Marné Pedro en Michele van der Merwe 2020):

’n Kritiese blik op 21ste-eeuse onderrig en leer deur ’n onderwyser- en leerderbril

In die tweede onderhoud gesels Ingrid Glorie met pedagoog Micha de Winter:

Pedagoog Micha de Winter: "Betrek jongeren bij de samenleving"

Lees ook op LitNet Akademies: “Help, ek is ’n skoolhoof in ’n afgeleë gemeenskap! Uitdagings tot die skoolhoof se leierskap- en bestuurstyl” (Leentjie van Jaarsveld 2019):

Help, ek is ’n skoolhoof in ’n afgeleë gemeenskap! Uitdagings tot die skoolhoof se leierskap- en bestuurstyl 

Buro: IG
  • 0
Top