Meningen

Grondonteiening sonder vergoeding!

Christo van der Rheede Meningen 2018-08-22

"En hierin lê die geleentheid! Dit is om die boodskap uit te kry dat grondonteiening sonder vergoeding nié gaan help om mense uit hul staat van armoede, wanhoop en desperaatheid te lig nie. Die uitbreiding van eiendomsreg en ’n groeiende ekonomie daarenteen wel!"

Huldeblyk aan Christo van Rensburg: ’n Afrikaanse woord is weg

Hans du Plessis Meningen 2018-08-21

"Die leemte is groot vir sy familie, kollegas, wye vriendekring en die Afrikaansgebruikende gemeenskap, want aan grense het hy hom nie gesteur nie."

Standbeelden toegelicht

Michaël Vandamme Meningen 2018-08-20

"Naarmate de figuur van Leopold II meer omstreden raakte, weerklonk ook steeds scherper de vraag wat met de verschillende standbeelden van de voormalige Belgische Koning aangevangen moet worden."

Muchu gustu: Oor vlooie en "onderbuikgevoelens"

Alfred Schaffer Meningen 2018-08-13

"'Othering.' Ons doen dit elke dag. 'Roddelen', sê jy in Nederlands. 'Gossip' in Engels, 'klatschen' in Duits."

Menere, is julle in staat om die "bullet" vir ons te vat?

Diana Ferrus Meningen 2018-08-09

"Ek was amper drie jaar oud toe die Women’s March op 9 Augustus 1956 plaasgevind het. Ek verjaar op die 29ste. Dit was die onstuimige 1950’s. My oudste broer was nege jaar oud, my suster vyf en die broer na my een jaar oud. My ma was amper al weer verwagtend. Die Tweede Wêreldoorlog was verby en die soldate terug van gevangenskap en besig om aan te gaan met hulle lewe, ongeag. My pa was een van hulle. Voor dit het die Nasionale Party, wat in 1948 aan bewind gekom het, stadig maar seker hulle apartheidswette ingestel."

Veeltaligheid wêreldwyd: ’n oorsig van ’n onlangse werkswinkel

Hans Pienaar Meningen 2018-08-08

"In die Vaaldriehoek is daar ’n nuwe gebruik vir Afrikaans. Die kinders van Kongolese migrante wat die taal op skool aanleer, het ontdek dit dien goed as ’n kodetaal, een waarin hulle met mekaar kan konnekteer sonder dat ander mense, veral hul ouers, hulle kan verstaan."

Israel: ondubbelsinnig ondemokraties

Marthie Momberg Meningen 2018-08-08

"Arabies val weg as amptelike taal om plek te maak vir net Hebreeus, en Jerusalem – insluitend die besette Palestynse Oos-Jerusalem – is volgens die wet nou die hoofstad van Israel."

Commotie rond Vlaams Fonds voor de Letteren

Michaël Vandamme Meningen 2018-08-02

"Waar de Voorzitterswissel normaliter een formaliteit had moeten zijn, ontaarde de kwestie in een fikse rel. Journaliste Mia Doornaert, voorgedragen door de Vlaamse Regering, voldoet volgens sommige schrijvers niet aan de vereisten van de functie. Jammer genoeg waren in het gevoerde dispuut de decibels prominenter aanwezig dan de argumenten ..."

Is ’n filantroop met ’n skildery bedrieg?

Dan Sleigh Geschiedenis 2018-07-25

"’n Skilder hoef, anders as ’n fotograaf, nie teenwoordig te wees by die gebeurtenis wat hy uitbeeld nie. Da Vinci het nie die Laaste Avondmaal bygewoon nie en Gèricault het nooit Medusa se vlot gesien nie, maar vir enigeen bly dit onmoontlik om iets te skilder wat ná sy dood plaasgevind het."

Nelson Mandela geëerd met vredeswandeling door Den Haag

Ingrid Glorie Meningen 2018-07-19

"Op 18 juli werd wereldwijd de honderdste geboortedag van de Zuid-Afrikaanse antiapartheidsstrijder en politicus Nelson Mandela gevierd. Ook in Nederland werden er op verschillende plaatsen in het land bijeenkomsten gehouden."

Je gelooft je oren niet

Ingrid Glorie Meningen 2018-07-19

"Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken ligt onder vuur nu er beelden zijn opgedoken van een besloten bijeenkomst, waar hij verbijsterende uitspraken deed over onder meer xenofobie, de multiculturele samenleving en Suriname als 'failed state'. Volgens de minister zelf had hij alleen het debat een beetje willen 'prikkelen'."

Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek se winterskool 2018

Dewald Koen Meningen 2018-07-18

"Vanaf 1 tot 7 Julie het studente verbonde aan agt Suid-Afrikaanse universiteite, asook die Universiteit van Namibië, in Port Elizabeth byeengekom vir vanjaar se winterskool. Altesaam 23 studente het die weeklange kursus in Nederlandse taalverwerwing asook Nederlandse en Vlaamse letterkunde gevolg."

Mandela-dag 2018: Luisteren naar Afrika

Yves T'Sjoen Meningen 2018-07-18

"Op 18 juli wordt herdacht dat Rolihlahla (Nelson) Mandela precies honderd jaar geleden is geboren in Mvezo, een Oost-Kaaps dorp van de Transkei. Madiba, zoals Mandela in zijn clan is genoemd, kreeg internationale bekendheid toen hij in augustus 1962 is gearresteerd."

Madiba at 100, South Africa at 24

Mike van Graan Nuusvinke 2018-07-16

"Empty vessel revolutionaries grown fat on
Revolutionary speak
Unexercised by revolutionary acts
Already vulture his legacy"

België is beduiweld

Marike van der Watt Meningen 2018-07-06

"Maar dis weer tyd vir wêreldbekerkoors en hierdie keer sit ons pens en pootjies in ’n sokkerland wat tot die kwarteindronde deurgedring het en vandag teen Brasilië te staan kom."

"Geostrategische lotsverbondenheid tussen Vlaanderen en Nederland"

Michaël Vandamme Meningen 2018-06-28

"Een 'haringparty' aangrijpen om ook over een ernstig onderwerp te reflecteren; het is al enkele jaren het concept van het 'Beste Maatjes'-treffen in Brussel. Dit jaar werd Axel Buyse, hoogste Vlaamse Diplomaat in Den Haag, uitgenodigd om zijn kijk op de relatie tussen Noord en Zuid te ventileren. Een verslag."

Jeugdag – wat sou gebeur het as iemand geluister het?

Anzil Kulsen Meningen 2018-06-13

"'If we must do Afrikaans, Vorster must do Zulu,' het een van die plakkate gelui wat op 16 Junie 1976 deur die betogende jeugdiges gedra is. Hul opstand was teen die besluit van die apartheidregering en die destydse Bantoe Onderwys-stelsel wat in 1974 geneem is en bepaal het dat swart leerders in Afrikaans onderrig moet ontvang."

Muchu gustu: Oor vliegtuie en sitplekgordels

Alfred Schaffer Meningen 2018-06-12

"Dink jou in dat jy elke liewe dag, dag na dag, vreeslik hard en baie lank moet werk vir ’n appel en ’n ei, en dat jy, maak nie saak hóé hard jy werk nie, elke dag die evidente Ander is en bly."

Ontevredenheid in Oost-België

Michaël Vandamme Meningen 2018-06-12

"Doorgaans staat dat kleine strookje Duitstalig België synoniem voor rust en vrede. Toch blijkt er een onderhuidse ontevredenheid te groeien. Naarmate het land steeds meer een verhaal van deelstaten is geworden, voelen wat men wel eens 'de laatste Belgen' noemt zich wat verweesd achter gelaten. Enkele recente incidenten geven gestalte aan die latente ontevredenheid."

Bij de zestigste verjaardag van de Benelux

Michaël Vandamme Meningen 2018-06-07

"De samenwerkingsstructuur tussen België, Nederland en Luxemburg, kortweg Benelux, wordt wel eens 'de proeftuin van de Europese Unie' genoemd. De structuur met eigen parlement en rechtbank gaf gestalte aan samenwerking rond tal van concrete dossiers, toch moet men, zo waarschuwen deskundigen, het politieke gewicht ervan niet overschatten. Een terugblik op dit voorbeeld van prille Europese samenwerking."

Top