Taaldiscussie

Mediavrystelling: Afrikaans kook, sê die Afrikaanse Taalraad se Kokerwenners

Voertaal Actueel 2022-11-28

’n Joernalis en omroeper, ’n uitvoerende direkteur en hoofredakteur, ’n dosent en taalpraktisyn, ’n uitvoerende voorsitter en skrywer, ’n uitvoerende direkteur en taalaktivis, ’n nuusanker en joernalis, ’n taalaktivis en tydelike dosent vir Afrikaanse Taalverwerwing en ’n projekbestuurder wat op haar gelukkigste is wanneer sy stories deel met jong kinders, ontvang almal vanjaar Kokertoekennings van die Afrikaanse Taalraad.

Kollokwium oor Afrikaans 2022 (Universiteit Gent, België)

Milton Webber Academisch 2022-11-10

Die sewende Kollokwium oor Afrikaans in Gent is onlangs in die Boekentoren-kampus aan die Universiteit van Gent in België gehou. Die byeenkoms is deels aanlyn en deels op die kampus gehou. Vanjaar se temas was "Die taalkundige studie van Afrikaans in die jaar 2022: nuwe databronne, nuwe metodes" en "Klimaatfiksie – dialoë oor klimaat en omgewing in Afrikaans en Nederlands". Milton Webber lewer verslag.

Persbericht: Finale programma – Colloquium over het Afrikaans 2022

Voertaal Academisch 2022-10-14

Dat Colloquium vindt op 27–28 oktober plaats aan de Universiteit van Gent. Mogen wij vragen zo snel mogelijk in te schrijven, en uiterlijk voor maandag 24 oktober. Het colloquium wordt gestreamd en een deel van de sprekers zal ook online deelnemen.

Persverklaring: "De schoonheid van het Nederlands" tydens hierdie jaar se "Week van het Nederlands"

Voertaal SASNEV 2022-09-29

Dié week bied jaarliks ’n blik op die Nederlandse taalaanbod en taalverbintenisse in Suid-Afrika met interessante gesprekke, ’n filmvertoning van ’n Nederlandstalige dramafilm by ’n inry-teater in Pretoria en in Kaapstad by die Labia teater, lesings en gesprekke, musiekproduksies in Nederlands en/of Afrikaans en Engels. Die bydrae waarvoor talle angstig wag, is die tweede edisie van die SAVN se kortfilmkompetisie vir voorgraadse en nagraadse studente neerlandistiek.

Vertalings ontsluit nuwe wêrelde tussen Suid-Afrika en die Lae Lande

Jean Oosthuizen Meningen 2022-09-20

Vertaling behoort eintlik Suid-Afrika se twaalfde taal wees, omdat die land se mense mekaar nie verstaan nie of mekaar dikwels verkeerd verstaan, aldus Antjie Krog. Die belangrike rol wat vertaling in die algemeen speel, is opnuut beklemtoon tydens ’n gesprek by Sasnev (die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere in Kaapstad). Die gespreksgenote was Antjie Krog en Yves T’Sjoen (Universiteit Gent en Universiteit Stellenbosch). 

Alles is bespreekbaar als je de juiste woorden kent

Ingrid Glorie Taaldiscussie 2022-09-09

"Er lijkt tegenwoordig een morele verplichting te bestaan om ons zo politiek-correct mogelijk uit te drukken. Dat geeft mensen soms het gevoel dat ze 'niets' meer mogen zeggen. Is dat zo? In haar nieuwe boek bespreekt taalkundige Vivien Waszink de pijnpunten en laat ze zien dat de taal een schat aan woorden en strategieën bevat om het er tóch over te hebben."

Marie Luttig-gedenklesing: Die behoud van Afrikaans as inklusiewe taal

Jean Oosthuizen Meningen 2022-08-19

"Die direkteur van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM), Michael Jonas, sê terwyl daar ’n berekende poging van regeringskant is om die invloed van Afrikaans en Afrikaanses af te skaal, is Afrikaanssprekendes besig om oor ’n wye spektrum te verenig."

SAVN Nederlandse Winterschool (Julie) – ’n perspektief deur Leona Conradie, MA-student aan die Universiteit van Wes-Kaapland

Leona Conradie Meningen 2022-08-04

"Die doel van hierdie week lange Nederlandse winterskool te Hartenbos was om universiteitstudente wat Afrikaans en Nederlands as vak het, meer van die Nederlandse taal [en letterkunde] te leer ... Ek was weer tussen mense wat soos ek dink, maar die beste van alles was dat ek tussen mense was wat op ’n kritiese wyse met my kon verskil." 

Minister maak 180-grade-U-draai oor Afrikaans by Taalmonument

Jean Oosthuizen Over taal 2022-06-16

"Dit is alle Afrikaanse mense wat lief is vir Afrikaans se oorwinning."

Afrikaans: ’n Tydlyn vir skole

Menán van Heerden Over taal 2022-06-07

Wat was die eerste Afrikaanse group chat-komedie? Wanneer is die eerste Afrikaanse radiosepie uitgesaai? Watter Afrikaanse rockgroep se album het eerste die beste verkoop op iTunes in Suid-Afrika? Wat was die eerste Afrikaanse hip-hop-lied? Wanneer is terminologiese woordeboeke oor rugby, skoenlappers en kragontwikkeling publiseer? Menán van Heerden is deur Hoërskool Stellenbosch gevra om ’n geskiedkundige tydlyn oor Afrikaans saam te stel.

Persverklaring: Bekendstelling van Kortpad-Afrikaans

Voertaal Kalender 2022-05-18

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en African Sun Media nooi u graag uit om die boekbekendstelling van Kortpad-Afrikaans by te woon.

Persbericht: Kaaps, taalvariatie en de toekomst van het Afrikaans: naar aanleiding van de Trilingual Dictionary of Kaaps

Voertaal Kalender 2022-05-13

De webinar verloopt via Zoom. Inschrijven kan tot en met 17 mei.

Het Nederlands en de wereld

Ingrid Glorie Taaldiscussie 2022-04-13

"De februari-editie van het tijdschrift De Lage Landen opende met een dossier van 48 pagina’s waar het Nederlands als internationale taal centraal staat. Het volledige dossier valt inmiddels gratis op internet te lezen."

Wat beteken die + in LGBTQIA+?

Izak de Vries Meningen 2022-04-11

"Die + is positief. Dit staan vir ’n nuwe begin, weg van die stereotiepe, patriargale rolle waar mans oor vroue kon heers. Die + is ’n plus vir ons inklusiewe samelewing."

Die tienduisend dinge: Ena Jansen vertel van haar Afrikaanse vertaling van Maria Dermoût se groot werk

Willem de Vries, Ena Jansen Interviews 2022-04-08

Hoewel Maria Dermoût (1888–1962) se verhale in haar leeftyd en in Engelse vertaling as gehaltewerk gereken is, is dit veral weer die afgelope dekade dat dit in Nederland opmerklik nuwe aandag kry, vertel Ena Jansen aan Willem de Vries. Haar Afrikaanse vertaling van Dermoût se tweede roman, De tienduizend dingen, as Die tienduisend dinge het pas verskyn.

Persvrystelling: Uitnodiging tot ’n gesprek oor Afrikaans in ’n internasionale verband

Voertaal Over taal 2022-03-17

Conrad Steenkamp (Afrikaanse Taalraad): Hiermee ’n uitnodiging om deel te neem aan ’n inisiatief wat daarop mik om internasionale Afrikaanse inisiatiewe beter te koördineer. Watter inisiatiewe word deur watter persone of instansies met watter middele in stand gehou? Wat doen hulle en op watter teikengroepe mik hulle? Tot watter mate word reeds met instellings in Suid-Afrika en Namibië gekoördineer of saamgewerk? En vanselfsprekend ook ander toepaslike vrae. Deur antwoorde op dié en ander vrae te kry, sal dit makliker word om tot voordeel van almal te beplan vir samewerking en sinergie.

Maaike Verrips (DRONGO): "Meertaligheid is een enorm onderschat maatschappelijk verschijnsel"

Ingrid Glorie Interviews 2022-03-15

"Het DRONGO talenfestival was jarenlang een begrip in Nederland: een tweedaags festival met lezingen, workshops en een informatiemarkt over de impact van taal. De coronacrisis dwong directeur Maaike Verrips en haar team tot herbezinning. Na het onverwachte succes van de online editie van 2021 is nu gekozen voor een digitaal platform over meertaligheid. Hier kunnen taalprofessionals en andere belangstellenden voortaan het hele jaar rond terecht."

Ingrid Winterbach en Nederlandse vertaler gesels oor Die troebel tyd

Willem de Vries Zuid-Afrikahuis 2022-02-15

Die Nederlandse vertaling van Ingrid Winterbach se voorlaaste roman, Die troebel tyd, is onlangs bespreek as deel van die Zuid-Afrikahuis in Amsterdam se reeks oor Afrikaanse skrywers en boeke, Boeken uit het Huis (in samewerking met die Taalunie). Margriet van der Waal, hoogleraar verbonde aan die Universiteit van Amsterdam en die Ryksuniversiteit Groningen, tree gereeld as gespreksleier op vir Zuid-Afrikahuis-gesprekke. Sy het met Winterbach en die Nederlandse vertaler van die roman, Robert Dorsman, gesels. 

Persbericht: Nederlands voor beginners | Twee kortkursusse: Nederlands vir beginners

Voertaal Academisch 2022-02-14

Die volgende twee kortkursusse 'Nederlands vir beginners' begin in April aan die Universiteit Stellenbosch. Albei kursusse word volledig aanlyn aangebied. Vir beide kursusse word ’n intermediêre vlak van Afrikaans van kursusgangers verwag, aangesien Afrikaans en Nederlands met mekaar gekontrasteer gaan word.

Persbericht: Uitnodiging webinar Internationale Moedertaaldag 2022

Voertaal Over taal 2022-02-11

Ter gelegenheid van de Internationale Moedertaaldag op 21 februari organiseren de Taalunie, de UNESCO-commissies van Nederland, Vlaanderen en Suriname, de Nationale Taalraad Suriname, het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties voor West-Europa, het Informatiecentrum van de Verenigde Naties voor het Caribisch gebied, en Drongo hierover  daarom een live webinar.

Top