Taaldiscussie

SAVN Nederlandse Winterschool (Julie) – ’n perspektief deur Leona Conradie, MA-student aan die Universiteit van Wes-Kaapland

Leona Conradie Meningen 2022-08-04

"Die doel van hierdie week lange Nederlandse winterskool te Hartenbos was om universiteitstudente wat Afrikaans en Nederlands as vak het, meer van die Nederlandse taal [en letterkunde] te leer ... Ek was weer tussen mense wat soos ek dink, maar die beste van alles was dat ek tussen mense was wat op ’n kritiese wyse met my kon verskil." 

Minister maak 180-grade-U-draai oor Afrikaans by Taalmonument

Jean Oosthuizen Over taal 2022-06-16

"Dit is alle Afrikaanse mense wat lief is vir Afrikaans se oorwinning."

Afrikaans: ’n Tydlyn vir skole

Menán van Heerden Over taal 2022-06-07

Wat was die eerste Afrikaanse group chat-komedie? Wanneer is die eerste Afrikaanse radiosepie uitgesaai? Watter Afrikaanse rockgroep se album het eerste die beste verkoop op iTunes in Suid-Afrika? Wat was die eerste Afrikaanse hip-hop-lied? Wanneer is terminologiese woordeboeke oor rugby, skoenlappers en kragontwikkeling publiseer? Menán van Heerden is deur Hoërskool Stellenbosch gevra om ’n geskiedkundige tydlyn oor Afrikaans saam te stel.

Persverklaring: Bekendstelling van Kortpad-Afrikaans

Voertaal Kalender 2022-05-18

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en African Sun Media nooi u graag uit om die boekbekendstelling van Kortpad-Afrikaans by te woon.

Persbericht: Kaaps, taalvariatie en de toekomst van het Afrikaans: naar aanleiding van de Trilingual Dictionary of Kaaps

Voertaal Kalender 2022-05-13

De webinar verloopt via Zoom. Inschrijven kan tot en met 17 mei.

Het Nederlands en de wereld

Ingrid Glorie Taaldiscussie 2022-04-13

"De februari-editie van het tijdschrift De Lage Landen opende met een dossier van 48 pagina’s waar het Nederlands als internationale taal centraal staat. Het volledige dossier valt inmiddels gratis op internet te lezen."

Wat beteken die + in LGBTQIA+?

Izak de Vries Meningen 2022-04-11

"Die + is positief. Dit staan vir ’n nuwe begin, weg van die stereotiepe, patriargale rolle waar mans oor vroue kon heers. Die + is ’n plus vir ons inklusiewe samelewing."

Die tienduisend dinge: Ena Jansen vertel van haar Afrikaanse vertaling van Maria Dermoût se groot werk

Willem de Vries, Ena Jansen Interviews 2022-04-08

Hoewel Maria Dermoût (1888–1962) se verhale in haar leeftyd en in Engelse vertaling as gehaltewerk gereken is, is dit veral weer die afgelope dekade dat dit in Nederland opmerklik nuwe aandag kry, vertel Ena Jansen aan Willem de Vries. Haar Afrikaanse vertaling van Dermoût se tweede roman, De tienduizend dingen, as Die tienduisend dinge het pas verskyn.

Persvrystelling: Uitnodiging tot ’n gesprek oor Afrikaans in ’n internasionale verband

Voertaal Over taal 2022-03-17

Conrad Steenkamp (Afrikaanse Taalraad): Hiermee ’n uitnodiging om deel te neem aan ’n inisiatief wat daarop mik om internasionale Afrikaanse inisiatiewe beter te koördineer. Watter inisiatiewe word deur watter persone of instansies met watter middele in stand gehou? Wat doen hulle en op watter teikengroepe mik hulle? Tot watter mate word reeds met instellings in Suid-Afrika en Namibië gekoördineer of saamgewerk? En vanselfsprekend ook ander toepaslike vrae. Deur antwoorde op dié en ander vrae te kry, sal dit makliker word om tot voordeel van almal te beplan vir samewerking en sinergie.

Maaike Verrips (DRONGO): "Meertaligheid is een enorm onderschat maatschappelijk verschijnsel"

Ingrid Glorie Interviews 2022-03-15

"Het DRONGO talenfestival was jarenlang een begrip in Nederland: een tweedaags festival met lezingen, workshops en een informatiemarkt over de impact van taal. De coronacrisis dwong directeur Maaike Verrips en haar team tot herbezinning. Na het onverwachte succes van de online editie van 2021 is nu gekozen voor een digitaal platform over meertaligheid. Hier kunnen taalprofessionals en andere belangstellenden voortaan het hele jaar rond terecht."

Ingrid Winterbach en Nederlandse vertaler gesels oor Die troebel tyd

Willem de Vries Zuid-Afrikahuis 2022-02-15

Die Nederlandse vertaling van Ingrid Winterbach se voorlaaste roman, Die troebel tyd, is onlangs bespreek as deel van die Zuid-Afrikahuis in Amsterdam se reeks oor Afrikaanse skrywers en boeke, Boeken uit het Huis (in samewerking met die Taalunie). Margriet van der Waal, hoogleraar verbonde aan die Universiteit van Amsterdam en die Ryksuniversiteit Groningen, tree gereeld as gespreksleier op vir Zuid-Afrikahuis-gesprekke. Sy het met Winterbach en die Nederlandse vertaler van die roman, Robert Dorsman, gesels. 

Persbericht: Nederlands voor beginners | Twee kortkursusse: Nederlands vir beginners

Voertaal Academisch 2022-02-14

Die volgende twee kortkursusse 'Nederlands vir beginners' begin in April aan die Universiteit Stellenbosch. Albei kursusse word volledig aanlyn aangebied. Vir beide kursusse word ’n intermediêre vlak van Afrikaans van kursusgangers verwag, aangesien Afrikaans en Nederlands met mekaar gekontrasteer gaan word.

Persbericht: Uitnodiging webinar Internationale Moedertaaldag 2022

Voertaal Over taal 2022-02-11

Ter gelegenheid van de Internationale Moedertaaldag op 21 februari organiseren de Taalunie, de UNESCO-commissies van Nederland, Vlaanderen en Suriname, de Nationale Taalraad Suriname, het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties voor West-Europa, het Informatiecentrum van de Verenigde Naties voor het Caribisch gebied, en Drongo hierover  daarom een live webinar.

Staalkaart van actuele taalkunde

Ingrid Glorie Taaldiscussie 2022-01-26

"Op 1 augustus 2021 nam Nicoline van der Sijs (1955) afscheid als hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Radboud Universiteit. Ter gelegenheid van haar emeritaat verscheen het omvangrijke liber amicorum Wat gebeurt er in het Nederlands?! Deze bundel laat goed zien hoe relevant en veelzijdig taalkunde kan zijn. Vooral als je bij het onderzoek gebruikt maak van de nieuwe mogelijkheden van het digitale tijdperk."

Nachoem M Wijnberg oor Liedjes/Liedjies: "Vertalen maakt een belangrijk deel uit van wat poëzie is."

Willem de Vries, Daniel Hugo, Nachoem M Wijnberg Interviews 2022-01-24

Die poësie van Nachoem M Wijnberg het vir die digter Alfred Schaffer die deur na die skryf van poësie geopen. Só het Schaffer gesê toe hy gevra is na wat Wijnberg, een van die belangrikste eietydse digters in Nederland, vir sy eie skryfwerk beteken, en die nuus dat Daniel Hugo Wijnberg se bundel Liedjes in Afrikaans as Liedjies (imprimatur) vertaal het. Willem de Vries gesels met Wijnberg en Hugo oor die pasverskene bundel vertaalde poësie Liedjes/Liedjies.

Afrikaans en Nederlands: Waarom willen we zo graag elkaars taal leren?

Lisanne Homma, Roné Wierenga, Elize Zorgman, Han Lasseel, Gonneke Groenen, Sabien van Craenendonck Interviews 2022-01-04

Die taalbande tussen Afrikaans en Nederlands is onmiskenbaar. Roné Wierenga het met twee aanbieders, Sabien van Craenendonck (US) en Gonneke Groenen (NWU), van Nederlandse aanleerderskursusse in Suid-Afrika gesels om uit te vind waarom Afrikaanssprekendes Nederlands leer. Lisanne Homma heeft met twee docenten Afrikaans gesproken, Han Lasseel uit België en Elize Zorgman uit Nederland, om te horen waarom Nederlandssprekenden Afrikaans willen leren. 

Afrikaans-Nederlands: Waarom leer Afrikaanssprekendes so graag hul Europese susterstaal?

Roné Wierenga, Sabien van Craenendonck, Gonneke Groenen Interviews 2022-01-04

In 2021 het die Noordwes-Universiteit ʼn hersiene Nederlandse taalverwerwingskursus vir beginners geloods. Roné Wierenga het met twee van die aanbieders van hierdie kursusse, Sabien van Craenendonck (US) en Gonneke Groenen (NWU), gesels om uit te vind waarom Afrikaanssprekendes Nederlands leer.

Nederlands-Afrikaans: Waarom willen Nederlandssprekenden zo graag Afrikaans leren?

Lisanne Homma, Elize Zorgman, Han Lasseel Interviews 2022-01-04

Lisanne Homma heeft met twee docenten Afrikaans gesproken, Han Lasseel uit België en Elize Zorgman uit Nederland, om te horen waarom Nederlandssprekenden Afrikaans willen leren.

"Om te behoort"-simposium: Translingual impressions

René Bogović Academisch 2021-12-24

"Taal behoort aan niemand nie, maar taal laat mens behoort. Taal verander my nie, dit gee my nie nuwe identiteite nie, taal laat my verken wat al binne my is. Elke nuwe taal is ’n nuwe uitsigpunt om hierdie mal lewe om my te probeer prosesseer."

Verslag symposium “Om te behoort. Transtaligheid, samehorigheid, en die konstruksie van Suid-Afrikaanse gemeenskappe” (2)

Ingrid Glorie Academisch 2021-12-23

"Dit is het tweede en laatste deel van een verslag over een symposium dat op 11 en 12 november in Amsterdam plaatsvond. Tijdens dit symposium werden de Zuid-Afrikaanse literatuur en cultuur benaderd vanuit de begrippen transtaligheid en transculturaliteit, oftewel vanuit een erkenning dat taalkundige en culturele grenzen dynamisch en fluïde zijn."

Top