Academisch

Persbericht: Lancering LEES-app om jongeren tot digitaal lezen te verleiden

Voertaal Academisch 2023-09-14

Via deze app krijgen deze jongeren een jaar lang gratis toegang tot 120 e-books en luisterboeken die speciaal voor hen zijn geselecteerd. Doel van de app is om het leesplezier onder jongeren te stimuleren en hen bekender te maken met de mogelijkheid om digitaal te lezen en luisteren via de online Bibliotheek.   

Akademiepryse 2023: SA Akademieprys vir Vertaalde Werk – Fanie Olivier

Andries Visagie Academisch 2023-09-07

Lees Andries Visagie se huldigingswoord aan Fanie Olivier, die ontvanger van vanjaar se SA Akademieprys vir Vertaalde Werk.

Tweespraak van Yves T’Sjoen met Alwyn Roux: Beyond close reading. Politieke en sociale implicaties van literatuur

Yves T'Sjoen, Alwyn Roux Academisch 2023-08-30

"Alkant olifant begin juis met die anekdote van die ses blinde mans van Indostan wat voor ’n olifant te staan kom. Hulle vra wat hierdie fenomeen is waarvoor hulle te staan. Elkeen gee ’n ander antwoord, waarvan nie een reg is nie, maar elkeen sy eie siening van wat die ding nou eintlik is, weergee."

Breytenbach notitie#12: Van ’n Popperiaanse filosofie op weg na ’n Afrika-filosofie

Alwyn Roux, Yves T'Sjoen Academisch 2023-08-29

"Ons moet egter onsself veel eerder wend tot die Afrika-filosofie om Breytenbach se ideaal binne die Afrika-konteks te verstaan en uit te bou. Daarom is die voorstel dat ons afstand doen van Popper se kritiese rasionalisme en ons fokus rig op die ondersoek van twee bene in die Afrika-filosofie, naamlik wysgeer- of wysheidsfilosofie."

Persbericht: Meer dan 50 miljoen bezoekers voor bibliotheken in 2022 

Voertaal Academisch 2023-07-27

De recordhoeveelheid georganiseerde activiteiten en deelnemers bevestigt dat de bibliotheek steeds meer die centrale ontmoetingsplaats vormt waar voor iedereen een plek is. Activiteiten op het gebied van educatie en ontwikkeling en leesbevordering en kennismaking met literatuur worden het best bezocht. 

’n Ander land, steeds weer: Karel Schoeman-gedenklesing

Yves T'Sjoen Academisch 2023-07-24

"Geschiedenisboeken zijn niet meer maar ook niet minder dan constructies, geen één-op-één weergaven van het verleden. De schrijver van historische romans gaat met het verleden aan de haal en creëert een fictioneel verhaal waarin een visie op dat verleden tot stand wordt gebracht."

Persverklaring: ProVARIA vind ’n tuiste in VivA se nuwe Variasieportaal

Voertaal Academisch 2023-07-17

’n Omvattende navorsingsprojek, die Projek oor Variasie in Afrikaans (ProVARIA), is twee weke gelede geloods om die variëteite van Afrikaans te dokumenteer en hulpbronne oor die niestandaardvariëteite meer toeganklik te maak. Hierdie projek se doel is om juis die volle omvang van die wonings van Afrikaans beter uiteen te sit en te verteenwoordig.

Onderscheidingen Suid-Afrikaanse Akademie uitgereikt in Amsterdam

Ingrid Glorie Zuid-Afrikahuis 2023-07-17

"Op donderdag 13 juni 2023 overhandigde Ena Jansen, emeritus-hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, tijdens een intieme bijeenkomst in het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam twee onderscheidingen van de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns onderscheidingen aan theoloog Johann Beukes en bibliothecaris Corine de Maijer."

Winterskool Neerlandistiek 2023 in Bloemfontein

Yves T'Sjoen Academisch 2023-07-10

"Nederlandstalige literatuur is daarnaast ook méér dan de literatuur van de Lage Landen. Het gaat tezelfdertijd over Indonesische en Caribische letteren – Surinaams-Nederlands en Antilliaans-Nederlands; vanuit een (post)koloniaal perspectief ook de Nederlandse literatuur in Zuid-Afrika of in Nederlands-Indië."

Krotoa neem haar volwaardige plek op US-kampus in

Maryke Roberts Academisch 2023-05-30

"Die hernoeming van geboue vorm deel van ’n langtermyn visuele regstellingsproses op die US se kampusse in ’n poging om nie net sekere simbole te verwyder nie, maar ook om nuwe visuele simbole bekend te stel wat dui op ’n gedeelde geskiedenis, die diverse stories van Suid-Afrikaners, en openbare ruimtes wat vir almal verwelkomend is."

Leer lees en leer leef

Milton Webber Zuid-Afrikahuis 2023-05-26

"’n Afvaardiging van die Vriende van Afrikaans (VVA) en Doen en Leer het onlangs ’n besoek aan die Lae Lande gebring en die afgelope week ’n praatjie by Zuid-Afrikahuis in Amsterdam gehou om die uitdagings van ongeletterdheid in Suid-Afrika te belig en meer te vertel oor die projekte om leer- en leesprobleme aan te pak. Eerste aan die woord was Chareldine van der Merwe van die Vriende van Afrikaans – ’n onderafdeling van die ATKV. Sy het begin met ’n kort video-insetsel oor die werk wat die ATKV en die VVA doen om lees te bevorder. Chareldine sê tydens haar praatjie die syfers van ongeletterdheid in Suid-Afrika is skokkend."

Marlene van Niekerk en de Gentse Leerstoel Zuid-Afrika: talen, literatuur, cultuur en maatschappij

Yves T'Sjoen, Marlene van Niekerk Academisch 2023-05-11

"De aanstelling biedt bijzondere perspectieven voor het ambt dat sinds najaar 2017 aan de universiteit is geïnstalleerd. Marlene van Niekerk is ook de eerste literaire auteur die de Leerstoel bekleedt. Het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika is het universitaire platform dat Zuid-Afrikaanse onderzoekers en schrijvers verbindt met onderzoekers op het gebied van Afrikaanse taal- en letterkunde in Europa."

Persbericht: Open de Archieven! ‒ Op zoek naar nieuwe perspectieven op de collecties van het Zuid-Afrikahuis

Voertaal Zuid-Afrikahuis 2023-04-06

Het ochtendprogramma bestaat uit een keynote-lezing en een paneldiscussie, voorafgegaan door korte presentaties van de panelleden, waarin de volgende vraag centraal staat: hoe gaan we, hoe gaat een onderzoeker, om met een "koloniaal instituut" als het Zuid-Afrikahuis dat een transnationale koloniale geschiedenis kent en een koloniaal archief en een koloniale collectie herbergt? In het middagprogramma staat de meer praktische vraag centraal: hoe kunnen we als cultureel en "koloniaal" instituut ervoor zorgdragen om koloniale archieven en collecties toekomstbestendig te maken?

Persbericht ‒ Podcast: Op zoek naar de wortels van het Surinaams

Voertaal Academisch 2023-03-27

Het Sranantongo is een creoolse taal die nog altijd in Suriname wordt gesproken. In een nieuwe aflevering van de serie podcasts van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) wordt deze taal ontleed. Daarbij komt ook de roerige geschiedenis van Suriname ter sprake.

Taalkwesties: pleidooi voor een meertalig burgerschap

Yves T'Sjoen, Antjie Krog Academisch 2023-03-08

"Wat ons meer zorgen baart, is dat lokale gemeenschappen – niet alleen in Afrika of landen in het Globale Zuiden maar ook in Europa – zich minder betrokken voelen bij het wetenschapsgesprek. Het debat wordt doorgaans verengd tot wat zich in Globish makkelijk of stuntelig laat uitdrukken."

Boek over 50 jaar IVN-geschiedenis voor iedereen gratis te downloaden

Ingrid Glorie Academisch 2023-02-10

"Eind 2022 verscheen De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Hoe het groeide, een overzicht van 50 jaar IVN-geschiedenis geschreven door Jaap Grave. Het boek concentreert zich hoofdzakelijk op de institutionele geschiedenis van de IVN. Zuid-Afrika komt echter uitgebreid aan bod in het hoofdstuk over de opvatting van de IVN-besturen over de politieke gebeurtenissen van hun tijd."

Taalunie begin nuwe studentenetwerk vir internasionale neerlandistiek

Willem de Vries, Carlijn Pereira Interviews 2023-02-08

"Het studentennetwerk is een nieuw project en verbindt studenten neerlandistiek wereldwijd, om Nederlands met elkaar te spreken, om praktische tips uit te wisselen (bijvoorbeeld over studeren in het buitenland) en om samen activiteiten te ontplooien. … Alle geïnteresseerde studenten internationale neerlandistiek – van Curaçao tot Stellenbosch – zijn welkom om deel te nemen." Carlijn Pereira (Taalunie) gesels met Willem de Vries. 

Oproep voor bijdragen CARAN-conferentie

Voertaal Academisch 2023-01-12

Het bestuur van de Caribische Associatie voor Neerlandistiek (CARAN) nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan de zevende CARAN-conferentie die gehouden wordt van woensdag 6 tot en met zaterdag 9 december 2023 aan de Universiteit van Aruba in Oranjestad, Aruba.

Aruba, Cross Over en CARAN: ’n onderhoud met Eric Mijts

Menán van Heerden, Eric Mijts Academisch 2023-01-12

"In de hedendaagse samenlevingen van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden staat de positie van het Nederlands en het Papiaments in het onderwijs, bestuur en rechtspraak nog steeds met elkaar op gespannen voet. De spreker van het Papiaments past zich aan de Nederlandse cultuur en taal van de overkant van de oceaan aan en moet daarmee altijd een extra inspanning leveren om te horen bij een samenleving ver weg." Eric Mijts gesels met Menán van Heerden.

“hoeveel méér as sonbesiepoësie” | Antjie Krog en patriarchale denkbeelden in Afrikaans

Yves T'Sjoen Literatuur 2022-12-22

"De pervertering en uiteindelijk toe-eigening van masculiene beelden, inclusief mannelijk machtsdenken, bezorgt Krog in de Afrikaanse letteren van de afgelopen decennium – zolang een privilege van het patriarchaat in Afrikaans – monumentale status."

Top