Academisch

Tydskrif vir Letterkunde plaas Afrikaans binne die groter konteks van Afrika deur transnasionale literatuurstudie

Willem de Vries, Jacomien van Niekerk Interviews 2019-12-05

"Die Afrikaanse letterkunde bevat tekste wat as 'koloniaal' én 'postkoloniaal' getipeer kan word, en dit word met vrug bestudeer binne die kader van postkoloniale studies. Nederlandstalige letterkundige tekste sluit eweneens sulke koloniale en postkoloniale voorbeelde in, en boonop is ’n deel van die Afrikadiaspora in voormalige Nederlandse kolonies gesetel, soos Suriname en die Antille. Die moontlikhede vir (vergelykende) studies is dus werklik volop."

Perceptions of Africa

Menán van Heerden, Bert van Pinxteren Academisch 2019-12-02

Next year, 2020, marks the celebration of 60 years of independence by 17 African countries. In light of "Africa 2020" (African Studies Centre Leiden, Leiden University), including the January 2020 conference, "Africa: 60 years of independence", Menán van Heerden interviews Bert van Pinxteren about his 2018 Masters thesis, African identities – a new perspective

Jonathan Jansen en Protea Boekwinkel: Frederik van Dyk reageer

Frederik van Dyk Academisch 2019-11-28

"Jansen se houding illustreer die diepgewortelde Engelse taalkolonialisme en onsamehangende afkeuring van Afrikaans en proaktiewe inheemstaligheid aan die Universiteit Stellenbosch. Maar ons het dit sien kom: Wim de Villiers het mos gesê dat dit nie 'die US se werk is om Afrikaans te beskerm' nie."

Study in Holland: an interview with Mervin Bakker

Menán van Heerden, Mervin Bakker Interviews 2019-11-27

How does a prospective student go about searching for a study programme? What are the admission requirements? How will you fund your studies? 

Breytenbach-colloquium: een verslag

Ingrid Glorie, Elize Zorgman Literatuur 2019-11-19

"Dit artikel wil een overzicht bieden van (bijna) alle voordrachten die er tijdens de letterkundesessies van het colloquium gehouden werden."

SAVN-congres 2020, 5–9 juli, Hotel Safari, Windhoek, Namibië

Voertaal Kalender 2019-11-13

Tot ons grote genoegen kunnen we aankondigen dat het 10e internationale congres van de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek zal plaatsvinden te Windhoek, Namibië van 5 tot 9 juli 2020.

Afrikaanse schrijfsters en hun Nederlandse voormoeders

Ingrid Glorie Zuid-Afrikahuis 2019-11-07

"Door de Nederlandse en Afrikaanse schrijfsters samen te brengen in één band, geven Van Beek en Van Niekerk de Afrikaanse schrijfsters hun Nederlandse voormoeders terug."

’n Oproep vir informasie: Nederlandse bouprofessies in Suid-Afrika, 1902-1961

Voertaal Academisch 2019-11-05

Baie van Suid-Afrika se geboue en infrastruktuur, maar ook boumateriale en komponente het ’n Nederlandse oorsprong. Die Kaaps-Hollandse boustyl is baie ’n bekende voorbeeld van ’n gedeelde erfenis. Die nalatenskap van Nederlands gebore en getoë persone in die Suid-Afrikaanse bouprofessie in die twintigste eeu is egter nog nie bestudeer nie. Indien u ’n nasaat of familielid van ’n persoon van belang vir ons is, of kennis oor ’n besigheid besit, sal ons dankbaar wees om van u te verneem.

Tutu-hoogleraar Eddy Van der Borght: "Waarheidscommissie nog steeds het voorbeeld bij uitstek"

Ingrid Glorie Academisch 2019-11-01

"De Vrije Universiteit Amsterdam begon in 2009 met een programma van vijf speciale leerstoelen: de Desmond Tutu-leerstoelen. Volgens de wens van de naamgever zouden de hoogleraren die deze leerstoelen bekleden zich bezig houden met thema’s die 'the Arch' na aan het hart liggen: jeugd, sport en verzoening. Ondertussen is ook deze thematische beperking losgelaten. Een van de Tutu-hoogleraren is de Vlaming Eddy Van der Borght, die zich bezighoudt met systematische theologie en oecumenisch onderzoek."

Poolse tydskrif Werkwinkel plaas in sy 1ste dekade kwart van bydraes in Afrikaans

Willem de Vries, Jerzy Koch Interviews 2019-10-31

Werkwinkel word sedert sy eerste uitgawe in 2006 deur die Adam Mickiewicz-universiteit (UAM) in Pole uitgereik. Dit bevat bydraes in Nederlands, Engels en Afrikaans en in die onlangse verlede is daarin uitgebreid aandag geskenk aan skrywers aan die orde van Breyten Breytenbach, Olga Kirsch en JM Coetzee. Jerzy Koch, stigter-redakteur van Werkwinkel, het Willem de Vries se vrae beantwoord.

Departement Afrikaans en Nederlands: Junior lector Nederlands (termijnaanstelling)

Voertaal Academisch 2019-10-30

Einddatum voor aanzoek: 1 december 2019

Gentse intreerede Louise Viljoen in het teken van "waagmoed"

Ingrid Glorie Zuid-Afrikahuis 2019-10-21

Op woensdag 16 oktober hield Louise Viljoen, hoogleraar Afrikaanse en Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Stellenbosch, haar intreerede als nieuwe bekleder van de leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij aan het Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika van de Universiteit Gent.

Programma: 6de internationale colloquium over het Afrikaans (Gent)

Voertaal Academisch 2019-10-10

Sprekers: Breyten Breytenbach, Louise Viljoen, Margriet van der Waal, Ronelda Kamfer, Nathan Trantraal, Yves T’Sjoen, Jerzy Koch, Anastasia de Vries, Alwyn Roux, Willie Burger, Karen Kuhn en Fanie Olivier.

Ontlaering 2020: Tweede oproep om referate

Voertaal Academisch 2019-10-03

Die tema vir hierdie kollokwium is Transnasionalisme: Afrikaans & X. Ons nooi veral opkomende akademici, en navorsers en dosente wat in België, Nederland, Pole, Aruba, VSA, en Namibië met/oor die Afrikaanse letterkunde werk om deel te neem.

Nederlandse leerstoel vir universiteite in Suid-Afrika beoog

Willem de Vries Academisch 2019-09-27

’n Nederlandse leerstoel vir Suid-Afrika wat fokus op taalkunde, letterkunde en geskiedenis en waarby universiteite in die Lae Lande en Suid-Afrika sowel as die Taalunie betrokke is, word tans in die vooruitsig gestel, skryf Willem de Vries.

Uit Afrika

Elsabé Brits Academisch 2019-09-27

"Lê jou voorsate of geskiedenis in die gragte van Amsterdam? Die VOC het dalk hier anker neergegooi en die grondslag vir Afrikaans gelê, maar ons genetika in die land is ’n karmenaadjie. Of hunker jy na ’n geromantiseerde weergawe van ’n handvol Britse en Franse setlaars? Die spore van ’n slawerny-nalatenskap loop ook deur die Afrikaner se stamboom. In sy gene sit die mense van die destydse Java van Batavië; die Koromandelkus van Indië met plekke soos Bengale en Galle, die kus van Malabar, Soematra en die jagter-versamelaars van Afrika."

Derde Indische Letteren-lezing met Jacqueline Bel

Voertaal Kalender 2019-09-20

Welke elementen komen terug in de Indische roman die na 1860 populair wordt in de (post)koloniale literatuur? Op vrijdag 18 oktober 2019 zal in Leiden de derde Indische Letteren-lezing plaatsvinden met de voordracht van Jacqueline Bel, universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, onder de titel Een gordel van smaragd? Van Multatuli tot Birney.

Kuils River law student heading to the Netherlands on prestigious Mandela Scholarship

Marli van Eeden, Tarryn Abrahams Interviews 2019-08-30

"The late president Nelson Mandela espoused values of hard work and unwavering perseverance. Mr Mandela’s legacy has forever been imprinted in the hearts and minds not only of my fellow South Africans, but the world over." The 23-year-old Tarryn Abrahams, a master’s law student from the University of the Western Cape, recently received the prestigious Mandela Scholarship, and will thus soon be trading her hometown, Kuils River, for Leiden. 

 

African ties to the "hermit kingdom": an interview with Leiden University PhD student, Tycho van der Hoog

Cliffordene Norton, Tycho van der Hoog Interviews 2019-08-27

Tycho van der Hoog is a PhD student at the African Studies Centre, Leiden University. His PhD research focuses on the diplomatic and military ties between North Korea (DPRK) and southern Africa. He discusses his findings and the potential real-world applications of his research with Cliffordene Norton.

Willem Otterspeer houdt 28ste Bert van Selm-lezing

Voertaal Kalender 2019-08-23

Op donderdag 5 september 2019 zal in Leiden de 28e Bert van Selm-lezing plaatsvinden. Prof. dr. Willem Otterspeer (Universiteit Leiden) zal een voordracht houden onder de titel “Het mystieke getal. De Leidse prenten van 1610”.

Top