Academisch

Breyten Breytenbach en de Lage Landen: Oproep voor bijdragen

Yves T'Sjoen Academisch 2018-11-07

"De redactie van Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift presenteert in oktober 2019 een themanummer over de aanwezigheid en receptie van Breyten Breytenbach in Nederland en Vlaanderen (jaargang 18, nummer 3). De samenstellers Bertram Mourits en Yves T’Sjoen nodigen belangstellenden uit om uiterlijk op 1 januari een voorstel in te dienen voor een bijdrage."

Forensiese linguistiek – spannend en nodig

Karien Brits Academisch 2018-11-01

"As ’n mens die woorde 'forensiese linguistiek' hoor, sien ’n mens soms die prentjie van bebrilde taalkundiges wat skelms probeer vastrek. ... Hierdie kollokwium, wat vanjaar op 19 Oktober 2018 by Rhodes-universiteit se Skool vir Tale en Letterkunde gehou is, het veel meer om die lyf as net die metodes om skelms uit te vang."

Geanimeerd 5e Colloquium voor het Afrikaans in Gent

Ingrid Glorie, Elize Zorgman Academisch 2018-10-09

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober verzamelden belangstellenden, hoofdzakelijk afkomstig uit Zuid-Afrika, Vlaanderen en Nederland, zich in congrescentrum Het Pand in Gent voor de vijfde editie van het Gents Colloquium over het Afrikaans, aangeboden door het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika.

Kreolisering, die Afrikaanse letterkunde en kultuur: ’n onderhoud

Menán van Heerden, Hein Viljoen Academisch 2018-08-10

"Ek probeer, seker ’n bietjie uitdagend, die krag van kreolisering en verbastering in die Afrikaanse letterkunde verken, maar ook vier. Ek ondersoek dus doelbewus die vermenging met ander tale en kulture wat soms as 'onsuiwer' of as 'verbastering' beskou word en ook hoe sienings van 'suiwerheid' en 'onsuiwerheid' deur die jare verander het. Ek probeer dit verstaan binne groter netwerke van kulture en tekste."

Zuid-Afrikaanse oorlog in Vlaanderen: Journalistieke en literaire beeldvorming rond 1900

Yves T'Sjoen Academisch 2018-08-03

"Aan de hand van het literaire en journalistieke werk van tijdgenoten en getuigen in de Lage Landen kan de politiek-ideologische visie op de Zuid-Afrikaanse oorlog worden bestudeerd."

NIOD-Jaarlezing 2018 door Scott Straus

Voertaal Kalender 2018-08-02

De Amerikaanse politicoloog Scott Straus geeft op woensdag 12 september de NIOD-Jaarlezing in Holocaust- en Genocidestudies 2018 (Universiteit van Amsterdam). 

Afrikaans in die buiteland: ’n onderhoud met Rina Loader van die Universiteit Wenen, Oostenryk

Rina Loader, Naomi Meyer, Menán van Heerden Academisch 2018-06-27

Hoe is dit gesteld met Afrikaans in die buiteland? Waar word die taal en sy letterkunde by universiteite as vak aangebied? Naomi Meyer en Menán van Heerden gesels met Rina Loader van die Universiteit Wenen, Oostenryk.

Dekolonisatie in het hoger onderwijs: verslag van een debat

Francine Maessen Academisch 2018-06-21

"Op 15 juni organiseerde het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) op de Universiteit Leiden een debat over de dekolonisatie van het hoger onderwijs. Drie academici die uitgebreid met dit onderwerp in aanraking zijn gekomen gingen hierover met elkaar in discussie en beantwoordden vragen uit de zaal."

Spreken en gehoord worden

Ingrid Glorie Academisch 2018-06-19

"Op vrijdag 15 juni hield Margriet van der Waal haar inaugurele oratie als hoogleraar Zuid-Afrikaanse Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar intreerede liet ze de toehoorders kennismaken met de veelheid aan stemmen in Zuid-Afrika’s culturele archief." 

Afrikaans in die buiteland: ’n onderhoud met Jerzy Koch en Karen Kuhn van die Adam Mickiewicz-universiteit in Poznań

Jerzy Koch, Karen Kuhn, Naomi Meyer, Menán van Heerden Academisch 2018-06-14

Hoe is dit gesteld met Afrikaans in die buiteland? Waar word die taal en sy letterkunde by universiteite as vak aangebied? Naomi Meyer en Menán van Heerden gesels met Jerzy Koch en Karen Kuhn van die Departement Nederlands en Suid-Afrikaans by die Adam Mickiewicz-universiteit in Poznań, Pole.

Ook als neerlandicus ben ik dol op internationalisering

Lotte Jensen Academisch 2018-06-06

"Kern van het probleem blijft zo dat internationalisering te smal wordt opgevat en gereduceerd wordt tot het overgaan op Engelstalig onderwijs. Internationalisering betekent ook: het erkennen van de meerwaarde van meertaligheid op bachelor- én masterniveau. Nederlands studeren in het buitenland en het aantrekken van buitenlandse studenten die hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur willen vergroten, dat is net zo goed internationalisering."

Leerstoel Zuid-Afrika (UGent) en het Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika: Nieuwsbrief (januari-mei 2018)

Yves T'Sjoen Academisch 2018-06-06

Op 5 en 6 oktober 2018 heeft het vijfde colloquium Afrikaans plaats aan de Universiteit Gent. Zoals elk academiejaar worden taal- en letterkundige sessies aangeboden. De tweedaagse conferentie zet voor de letterkunde in op het fenomeen van de transnationale literaire relaties tussen Nederland, België en Zuid-Afrika en de rol van de culturele bemiddelaars en teksttransmissie. Keynote-sprekers zijn prof. Louise Viljoen (Universiteit Stellenbosch) en de schrijfster Bettina Wijngaard.

Afrikaans in die buiteland: ’n onderhoud met Eep Francken van die Universiteit Leiden

Eep Francken, Naomi Meyer, Menán van Heerden Academisch 2018-06-05

Hoe is dit gesteld met Afrikaans in die buiteland? Waar word die taal en sy letterkunde by universiteite as vak aangebied? Naomi Meyer en Menán van Heerden gesels met Eep Francken van die Universiteit Leiden.

Afrikaans in die buiteland: ’n onderhoud met Annelies Verdoolaege van die Universiteit Gent

Annelies Verdoolaege, Naomi Meyer, Menán van Heerden Academisch 2018-06-05

"Ja, het Afrikaans wordt als meerwaarde gezien, een taal die het Zuid-Afrikaanse talige/culturele landschap verrijkt en een meerwaarde geeft. Vooral voor ons Vlamingen en Nederlanders opent het Afrikaans de deur naar Zuid-Afrika en Afrika." Naomi Meyer en Menán van Heerden gesels met Annelies Verdoolaege.

KNAW-advies geruststellend, maar gaat heikel punt uit de weg

Ingrid Glorie Academisch 2018-05-24

"In maart publiceerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een 'briefadvies' over de vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland. Naar aanleiding hiervan hield de KNAW op 22 mei een bijeenkomst over academische vrijheid, diversiteit en de druk om altijd maar maatschappelijk relevant te zijn. Pas tegen het einde van de middag werd de ware bedreiging van bepaalde vormen van wetenschapsbeoefening voor iedereen zichtbaar."

Afrikaans in die buiteland: ’n onderhoud met Jacques Van Keymeulen van die Universiteit Gent

Jacques Van Keymeulen, Naomi Meyer, Menán van Heerden Academisch 2018-05-23

"De onmiddellijke toekomst van het Afrikaans ziet er wat moeilijk uit, maar het is niet mogelijk de taal van meer dan 6 miljoen mensen blijvend allerlei rechten (bijv taal van instructie aan universiteiten) te ontzeggen." 

Heeft de neerlandistiek nog een toekomst?

Ingrid Glorie Academisch 2018-04-25

"Het gaat niet goed met de universitaire neerlandistiek in Nederland. Er is een heroriëntatie nodig, waarbij er een antwoord moet worden gevonden op tendensen als globalisering, digitalisering en de roep om meer maatschappelijke relevantie. Ondertussen gaat de neerlandistiek buiten Nederland gelukkig van kracht tot kracht."

Hoe divers is jouw universiteit?

Ingrid Glorie Academisch 2018-02-19

"Transformatie en dekolonisatie zijn kwesties die niet alleen aan Zuid-Afrikaanse universiteiten spelen, maar ook op soortgelijke instellingen in bijvoorbeeld Nederland, Vlaanderen en de Verenigde Staten. Dat werd nogmaals duidelijk uit een gesprek over diversiteit in het hoger onderwijs dat op 1 februari 2018 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam plaatsvond."

Het icoon als richtingwijzer

Ingrid Glorie Academisch 2018-01-31

"De beeldenstorm in Nederland staat niet alleen, maar maakt deel uit van een wereldwijde tendens. In Zuid-Afrika is de overheid al sinds begin jaren negentig bezig namen van plaatsen, straten en gebouwen die herinneren aan het koloniale en apartheidsverleden te vervangen."

Werkwinkel: Tydskrif van die Lae Lande en Suid-Afrikaanse Studies Vol 12, nr 1 (Junie 2017)

Herman Meulemans Academisch 2018-01-23

Die redakteurs bied die jongste uitgawe van Werkwinkel: Tydskrif van die Lae Lande en Suid-Afrikaanse Studies aan wat deur die Departement Nederlands en Suid-Afrikaanse Studies aan die Fakulteit Engels, Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, Pole, gepubliseer is.

Top