Academisch

Hoe wend voorskoolse Afrikaans-Nederlandse kinders kodewisseling aan?

Monique Rabé Academisch 2021-10-31

Monique Rabé se meestersgraad in linguistiek en literêre teorie fokus op die wisseling tussen Afrikaans en Nederlands in tweetalige, voorskoolse kinders se spraak. Dié kinders is almal in Suid-Afrika woonagtig, en hulle word volledig vanaf geboorte tweetalig in Afrikaans en Nederlands grootgemaak. Sy sit die bevindinge van haar studie kortliks uiteen.

Persverklaring: Prestasiebeurs van die Van Ewijck-Stigting weer beskikbaar

Voertaal Academisch 2021-10-30

Daar kan weer aansoek gedoen word vir die Van Ewijck-Stigting se Prestasie-prys van R75 000.

Oproep: Nederlandse taalkundevragenlijst (Noordwes-Universiteit (SA), Lancaster-universiteit (VK))

Voertaal Academisch 2021-10-12

Neem deel aan deze vragenlijst als je 20 minuten tijd hebt en ons wil helpen! Je hoeft enkel een reeks afbeeldingen te beschrijven of aan te vullen in je eigen woorden.

Persbericht: Radboud Universiteit verleent eredoctoraat aan Adriaan van Dis

Voertaal Literatuur 2021-09-27

Adriaan van Dis ontvangt op 11 mei 2022 een eredoctoraat van de Radboud Universiteit in Nijmegen voor zijn verdiensten als ambassadeur voor het leren van talen en culturen.

SAVN: ’n Gesprek tussen Yves T'Sjoen en Alwyn Roux

Yves T'Sjoen, Alwyn Roux Taaldiscussie 2021-09-17

Alwyn Roux en Yves T'Sjoen gesels oor die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek en Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans.

BAQONDE, boosting the use of African languages in education: an interview with Bassey Antia

Naomi Meyer, Bassey Antia Academisch 2021-09-09

"Language may be a factor in how well the lecturer is understood. Language may be a factor in who understands the assessment question. Language may be a factor in who can communicate their answers and be rewarded adequately for the knowledge they possess."

“Wat gestolen is, zal terug moeten gaan” – Wat te doen met koloniale roofkunst?

Ingrid Glorie Geschiedenis 2021-09-06

"Van Beurden maakt onderscheid tussen drie soorten omstreden erfgoed: kunst- en cultuurvoorwerpen, archiefmateriaal en menselijke resten."

Persverklaring | Kortfilmkompetisie vir studente: "Wat beteken die Nederlandse taal vir my?"

Voertaal Film 2021-08-19

Deelnemers stuur ’n kortfilmpie in wat die vraag "Wat beteken die Nederlandse taal vir my?" beantwoord.  

Gent-Universiteit hang solank die vlae uit vir Antjie se koms

Melt Myburgh, Yves T'Sjoen, Louise Viljoen Interviews 2021-08-13

Die Universiteit van Gent in België ontvang Antjie Krog in Oktober en November 2021 as hul eerste literêre gasskrywer. Yves T’Sjoen en Louise Viljoen besin oor Krog se internasionale statuur as skrywer en haar posisie as kulturele bemiddelaar.

Yra van Dijk en Marie-José Klaver: "Pulpboeken horen niet thuis in het onderwijs"

Ingrid Glorie Academisch 2021-07-16

Ingrid Glorie voer onderhoude met Europese akademici oor hul navorsing wat aansluit by geakkrediteerde navorsingsartikels wat in LitNet Akademies gepubliseer is. In haar volgende onderhoud gesels sy met Yra van Dijk en Marie-José Klaver (Universiteit Leiden).

Masakhane leads the way for low-resourced African languages online

Willem de Vries, Chris Emezue, Bonaventure Dossou Interviews 2021-07-01

Masakhane, today a group of more than 400 volunteers from more than 20 African countries, is helping to change predominantly monolingual and homogeneous spaces in technology into something far richer and more accessible for people in and from Africa.

Persbericht ‒ Jongerenproject: Virtuele studiereis na Nederland en België

Voertaal Zuid-Afrikahuis 2021-06-29

Wil jy jou kennis oor Nederland en Belgiё verbeter? Elke twee jaar organiseer die Zuid-Afrikahuis in Amsterdam en die Vlaams Zuid-Afrikaanse Vereniging in Belgiё ’n studenteprojek. Weens die koronakrisis bied die Zuid-Afrikahuis dié jaar ’n digitale alternatief. Deelnemers moet universiteitstudente in Suid-Afrika of Namibiё wees en ook Afrikaanssprekend wees. Deelname is gratis. Let op dat daar slegs ’n beperkte aantal plekke beskikbaar sal wees.

Persbericht: Antjie Krog ‒ UGent Writer in Residence (oktober‒november 2021)

Voertaal Academisch 2021-06-28

De Zuid-Afrikaanse auteur, vertaler en buitengewoon hoogleraar Antjie Krog, verbonden aan de Universiteit van Wes-Kaapland (UWK), is de eerste literaire gastschrijver van de UGent. De aanstelling van de Writer in Residence is een cultureel initiatief dat aan buitenlandse universiteiten al langer ingang heeft gevonden en op publieke belangstelling kan rekenen. Gastschrijvers worden beschouwd als creatieve inspiratiebron en een baken voor kritische reflectie. 

Gents alumnus wordt rector van de Universiteit Stellenbosch (1926‒1933)

Yves T'Sjoen Academisch 2021-05-31

"Een illustere voorganger van Wim de Villiers, rector en vice-chancelor van de Universiteit Stellenbosch, is de Vlaamse historicus Willem Blommaert (1886-1934). In de periode van 1926 tot 1933 was Blommaert rector magnificus in Stellenbosch. Tijdens zijn ambtsperiode is onder meer het departement Bos- en Houtkunde opgericht en naast academiegebouwen bijvoorbeeld ook de indrukwekkende sportinfrastructuur Coetzenburg."

Besondere erepenning van die SA Akademie 2021: ’n onderhoud met Rina Loader

Naomi Meyer, Rina Loader Academisch 2021-05-07

’n Besonderse erepenning deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is onlangs aan Rina Loader, woonagtig in Oostenryk, toegeken. Die prys word aan haar toegeken vir haar inspanning oor 23 jaar met betrekking tot die bevordering en bekendstelling van Afrikaans in Europa en in die besonder haar betrokkenheid by die onderrig van Afrikaans aan die Universiteit van Wene waar sy sedert 1998 die vak Afrikaans uitgebou het en dus oor meer as twee dekades Afrikaans onderrig het. Sy praat met Naomi Meyer oor hierdie toekenning en haar betrokkenheid by Afrikaans in die buiteland.

Afrikaans: die groter prentjie

Menán van Heerden, Quentin Williams, Elvis Saal, Ernst Kotzé Academisch 2021-05-07

Hoe kan Gariep-Afrikaans genoegsame blootstelling/eienaarskap geniet? Is daar gemeenskaplike kenmerke / wedersydse invloed tussen variëteite wat maatskaplike en geografiese grense oorskry? Wat behels "algemene Afrikaans"? Is herstandaardisering die antwoord? Waar pas Standaardafrikaans as gebruiksvorm vir spesifieke doeleindes in? Hoe praat jongmense in bv Namakwaland vandag Afrikaans? Menán van Heerden praat met linguiste Ernst Kotzé, Quentin Williams en Elvis Saal.

Promoveren in twee landen tegelijk? Dat kan!

Ingrid Glorie Academisch 2021-05-03

Ingrid Glorie voer onderhoude met Europese/Suid-Afrikaanse akademici oor hul navorsing wat aansluit by geakkrediteerde navorsingsartikels wat in LitNet Akademies gepubliseer is. In haar volgende onderhoud gesels sy met teoloog Marius Louw (Universiteit Stellenbosch en Vrije Universiteit Amsterdam).

CJ Langenhovenprys vir Taalwetenskap 2021: ’n onderhoud met Wannie Carstens

Naomi Meyer, Wannie Carstens Interviews 2021-04-26

Wannie Carstens is onlangs deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die CJ Langenhoven-prys vir Taalwetenskap bekroon. Hy praat met Naomi Meyer oor die toekenning en sy jare lange betrokkenheid by Afrikaans.

Persbericht: De EU in de geglobaliseerde wereld, is er nog ruimte voor cultuur?

Voertaal Kalender 2021-04-23

Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) nodigt u uit voor een lezing met vraaggesprek met bijzonder hoogleraar Sara Schoenmaekers op 28 april 2021, 20.00 uur via de Facebookpagina van het ANV. 

In memoriam: Pieter Muysken (11 april 1950‒6 april 2021)

Ingrid Glorie Academisch 2021-04-23

"Op 6 april overleed Pieter Muysken, emeritus hoogleraar Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Muysken hield zich onder meer bezig met taalcontact en creolistiek. Hij was een beminnelijk mens en een bruggenbouwer, nationaal én internationaal. Zijn dood aan de gevolgen van kanker kwam voor velen onverwachts. In dit artikel halen collega’s en vrienden uit Nederland, Zuid-Afrika en de Antillen herinneringen aan hem op."

Verified by MonsterInsights
Top