Persverklaring: Samespraak | Persbericht: Samenspraak

  • 0
Persverklaring: Samespraak 

Op Woensdag, 19 Oktober, vind nog ’n aanlyn seminaar van Samespraak plaas. 

Samespraak is ’n aanlyn studiegroep wat daarop gemik is om gesprekke te begin en vensters oop te maak wat ’n blik bied op, benewens die ooglopende verskille, gemeenskaplike grond en kulturele verhoudings tussen Nederlands en Afrikaans. Samespraak is nie net gerig op navorsers van Suid-Afrika, Namibië en die Lae Lande nie, maar ook op navorsers van ander lande waar Nederlands en/of Afrikaans onderrig word.

Almal is welkom om op Woensdag 19 Oktober van 11:00 tot 12:00 op Zoom aan te sluit vir ’n lesing deur prof. Willie Burger (UP), getiteld “Wat gebeur wanneer Teorie ’n metode word? Gedagtes oor literêre kritiek, wat gelykgestel word aan kritiese denke”, en ’n onderhoud deur prof. dr. Yves T'Sjoen en prof. Alwyn Roux met die Kanadese-Suid-Afrikaanse digter Klara du Plessis.

Klik hier op die skakel om die aanlyn seminaar via Zoom by te woon.

Vergadering ID: 512 258 0627

Wagkode: 1234

Persbericht: Samenspraak

Op woensdag 19 oktober september vindt er weer een online seminar van Samespraak plaats. 

Samespraak is een online studiegroep die zich tot doel heeft gesteld gesprekken te initiëren en vensters te openen die uitzicht bieden op, naast de evidente verschillen, raakvlakken en culturele relaties tussen het Nederlands en het Afrikaans. Samespraak is niet alleen gericht op onderzoekers uit Zuid-Afrika, Namibië en de Lage Landen, maar ook op onderzoekers uit andere landen waar Nederlands en/of Afrikaans wordt gedoceerd.

Iedereen is welkom om op woensdag 19 oktober van 11.00 tot 12.00 uur via Zoom in te schakelen voor een lezing van prof. Willie Burger (UP), met de titel “Wat gebeur wanneer Teorie 'n metode word? Gedagtes rondom literêre kritiek wat gelykgestel word aan kritiese denke”, en een interview van prof. dr. Yves T'Sjoen en prof. Alwyn Roux met de Canadees-Zuid-Afrikaanse dichter Klara du Plessis.

Klik hier op de link om het online seminar via Zoom bij te wonen.

Vergadering ID: 512 258 0627
Wagkode: 1234  

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top