Vacature: Tijdelijke post voor docent Nederlands als Vreemde Taal in Zuid-Afrika

  • 0

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek is voor een tijdelijk docentschap in Zuid-Afrika op zoek naar een junior docent die ervaring heeft in het geven van Nederlands als Vreemde Taal. Het gaat om een verblijf van zes tot acht weken in Zuid-Afrika tijdens het eerste semester van 2023.

De tijdelijke docent gaat werken op drie verschillende universiteiten in de provincie West-Kaap: de Universiteit Stellenbosch, de Universiteit van Kaapstad en de Universiteit van Wes-Kaapland. Deze universiteiten liggen relatief dicht bij elkaar (de maximale afstand is ca. 40 km). De docent zal zes weken lang één dag per week op elk van de drie universiteiten drie tot vier uur college geven.

Tijdens de colleges wordt niet alleen aandacht besteed aan taalverwerving, maar ook aan cultuur en maatschappij van Nederland en Vlaanderen. Tijdens informele gelegenheden (zoals een borrel) kunnen de studenten het geleerde in een ontspannen sfeer verder inoefenen.

Daarnaast zal de docent één weekend een workshop verzorgen voor het netwerk van het Kaapse Forum vir Neerlandistiek. De workshop beslaat twee dagen van elk ca. 5 lesuren.

Na deze periode van zes weken krijgt de docent de gelegenheid om nog twee weken op eigen kosten door Zuid-Afrika te reizen. Het betreft dus een verblijf in Zuid-Afrika van minimaal zes en maximaal acht weken. De gekozen kandidaat mag voor de duur van deze periode geen andere verplichtingen aangaan.

Foto van de Universiteit Stellenbosch: Suffy69, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Deze tijdelijke aanstelling maakt deel uit van een project van de Taalunie in samenwerking met de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en de Suider-Afrikaanse Vereniging voor Neerlandistiek, gericht op verschillende universiteiten in Zuid-Afrika en Namibië. Hiermee willen de Taalunie en de partnerorganisaties ervoor zorgen dat de neerlandistiek in Zuidelijk Afrika ook in de toekomst levendig blijft. De sollicitatieprocedure wordt gecoördineerd door de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. 

Beloning

Honorarium > € 2400,-
Dagvergoeding (€ 15,- per dag) > max. € 840,-   
Reiskostenvergoeding internationaal > max. € 1200,-
Reiskostenvergoeding binnen Zuid-Afrika > max. €  800,-
Visum e.a. > max. € 260,-                                                                       

De docent kan zelf kiezen of deze in Kaapstad, Stellenbosch of Belville wil gaan wonen. Het is mogelijk om zelf een auto te huren; anders biedt bijvoorbeeld Uber een betrouwbaar alternatief. De gastuniversiteiten kunnen assisteren bij het vinden van woonruimte. De gastuniversiteiten bieden de docent ook praktische ondersteuning bij de organisatie van de colleges, de workshop etc. 

Tijdsplanning

Zes tot acht weken in het eerste semester (midden februari – begin juni 2023). De periode wordt vastgesteld in overleg met de drie gastuniversiteiten.

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatie, bij voorkeur per e-mail, richten aan:

SAVN & IVN
T.a.v. Wilma van Raamsdonk
directeur@ivn.nu
Paleisstraat 9
2514 JA  Den Haag
Nederland

De sluitingsdatum voor sollicitaties is 6 december 2022.

Uw sollicitatie bestaat uit:

  • een motivatiebrief
  • een curriculum vitae, inclusief opleiding en arbeidsverleden
  • de namen, posities en e-mailadressen van twee referenten met aanbevelingsbrieven

Ook kandidaten die voorheen al interesse betoonden, worden uitgenodigd zich opnieuw te melden.

Voor meer informatie over de inhoud van het docentschap kunt u zich richten tot prof. dr. Nerina Bosman: nerina.bosman@up.ac.za.

Voor meer informatie over de procedure kunt u zich richten tot Ingrid Glorie, bureaumedewerker IVN en Zuid-Afrika-deskundige, bureau@ivn.nu.

Meer weten?

Op de IVN-website vertelt Nerina Bosman meer over de wisselleerstoelen in Zuid-Afrika. Ook vindt u hier een interview met Jesse Dupont, de eerste wisseldocent.

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top