Academisch

Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans daarop gerig om meerstemmigheid te bestendig

Willem de Vries, Marni Bonthuys Academisch 2020-01-20

Vir Marni Bonthuys, redakteur van Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans (T.N&A), is akademiese meerstemmigheid ’n vereiste vir gesonde wetenskap en bied die tydskrif bydraes wat strek van grammatika tot literêre tendense, teoretiese benaderings, kultuurhistoriese verskynsels en literatuur-sosiologiese ontwikkelinge. Sy het Willem de Vries se vrae oor T.N&A se ontwikkelinge en komende uitgawes beantwoord.

Oproep: Afrikaans-Nederlandse kinders in Suid-Afrika gesoek vir deelname aan Meestersstudie

Monique Rabé Academisch 2020-01-20

Ek is op soek na minstens agt tot tien voorskoolse kinders tussen die ouderdomme 3 en 6 wat in Suid-Afrika woonagtig is, en vanaf geboorte volledig tweetalig in Afrikaans en Nederlands grootgemaak word.

Om Afrika te verbeel: Brugfuncties van Breytenbach en Gorée Instituut

Alwyn Roux, Yves T'Sjoen Academisch 2020-01-17

"Het VisionKeeper-project is gericht op de wijze waarop Breytenbach in zijn toespraken en essays, in 'prozas' en vooral gedichten beelden van Afrika construeert en reflecteert over Afrika en de betekenis van Afrikaans."

Afrikaans is ons grote kans: die invoering van Afrikaans op die Universiteit van Zagreb

Toni Bandov Academisch 2020-01-17

"Die vraag is natuurlik: Waarom het ons die besluit geneem? Wat beteken Afrikaans vir die Neerlandistiek vandag?"

Nederlands in Suid-Amerika

Menán van Heerden, Yves T'Sjoen Academisch 2020-01-15

"Suriname is een meertalig land, waar naast Surinaams-Nederlands ook Sranantongo, Spaans, Engels en vele andere inheemse talen worden gesproken. Het aandeel van de Nederlandstalige literatuur in dat meertalige palet is niet gering."

Marlie steek haar Rubicon oor: van doctorandus na doctor vir Marlie van Rooyen

Marike van der Watt Academisch 2020-01-07

"In haar verhandeling het Marlie nie alleen daarin geslaag om gemeenskapsradio binne die Suid-Afrikaanse konteks te ondersoek aan die hand van ’n Europese sosiologiese model nie, maar ook om ’n stuk Afrikafilosofie met Europa te deel."

Vertaalwetenschapper Haidee Kotze (Utrecht): "De sociolinguïstische dynamica verandert, en we hebben daar nog geen antwoord op"

Ingrid Glorie Taaldiscussie 2019-12-09

"Je kunt zowel het belang van het Engels als internationale taal voor handel en wetenschap erkennen, als het belang van lokale talen." – Haidee Kotze

Tydskrif vir Letterkunde plaas Afrikaans binne die groter konteks van Afrika deur transnasionale literatuurstudie

Willem de Vries, Jacomien van Niekerk Interviews 2019-12-05

"Die Afrikaanse letterkunde bevat tekste wat as 'koloniaal' én 'postkoloniaal' getipeer kan word, en dit word met vrug bestudeer binne die kader van postkoloniale studies. Nederlandstalige letterkundige tekste sluit eweneens sulke koloniale en postkoloniale voorbeelde in, en boonop is ’n deel van die Afrikadiaspora in voormalige Nederlandse kolonies gesetel, soos Suriname en die Antille. Die moontlikhede vir (vergelykende) studies is dus werklik volop."

Perceptions of Africa

Menán van Heerden, Bert van Pinxteren Academisch 2019-12-02

Next year, 2020, marks the celebration of 60 years of independence by 17 African countries. In light of "Africa 2020" (African Studies Centre Leiden, Leiden University), including the January 2020 conference, "Africa: 60 years of independence", Menán van Heerden interviews Bert van Pinxteren about his 2018 Masters thesis, African identities – a new perspective

Jonathan Jansen en Protea Boekwinkel: Frederik van Dyk reageer

Frederik van Dyk Academisch 2019-11-28

"Jansen se houding illustreer die diepgewortelde Engelse taalkolonialisme en onsamehangende afkeuring van Afrikaans en proaktiewe inheemstaligheid aan die Universiteit Stellenbosch. Maar ons het dit sien kom: Wim de Villiers het mos gesê dat dit nie 'die US se werk is om Afrikaans te beskerm' nie."

Study in Holland: an interview with Mervin Bakker

Menán van Heerden, Mervin Bakker Interviews 2019-11-27

How does a prospective student go about searching for a study programme? What are the admission requirements? How will you fund your studies? 

Breytenbach-colloquium: een verslag

Ingrid Glorie, Elize Zorgman Literatuur 2019-11-19

"Dit artikel wil een overzicht bieden van (bijna) alle voordrachten die er tijdens de letterkundesessies van het colloquium gehouden werden."

SAVN-congres 2020, 5–9 juli, Hotel Safari, Windhoek, Namibië

Voertaal Kalender 2019-11-13

Tot ons grote genoegen kunnen we aankondigen dat het 10e internationale congres van de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek zal plaatsvinden te Windhoek, Namibië van 5 tot 9 juli 2020.

Afrikaanse schrijfsters en hun Nederlandse voormoeders

Ingrid Glorie Zuid-Afrikahuis 2019-11-07

"Door de Nederlandse en Afrikaanse schrijfsters samen te brengen in één band, geven Van Beek en Van Niekerk de Afrikaanse schrijfsters hun Nederlandse voormoeders terug."

’n Oproep vir informasie: Nederlandse bouprofessies in Suid-Afrika, 1902-1961

Voertaal Academisch 2019-11-05

Baie van Suid-Afrika se geboue en infrastruktuur, maar ook boumateriale en komponente het ’n Nederlandse oorsprong. Die Kaaps-Hollandse boustyl is baie ’n bekende voorbeeld van ’n gedeelde erfenis. Die nalatenskap van Nederlands gebore en getoë persone in die Suid-Afrikaanse bouprofessie in die twintigste eeu is egter nog nie bestudeer nie. Indien u ’n nasaat of familielid van ’n persoon van belang vir ons is, of kennis oor ’n besigheid besit, sal ons dankbaar wees om van u te verneem.

Tutu-hoogleraar Eddy Van der Borght: "Waarheidscommissie nog steeds het voorbeeld bij uitstek"

Ingrid Glorie Academisch 2019-11-01

"De Vrije Universiteit Amsterdam begon in 2009 met een programma van vijf speciale leerstoelen: de Desmond Tutu-leerstoelen. Volgens de wens van de naamgever zouden de hoogleraren die deze leerstoelen bekleden zich bezig houden met thema’s die 'the Arch' na aan het hart liggen: jeugd, sport en verzoening. Ondertussen is ook deze thematische beperking losgelaten. Een van de Tutu-hoogleraren is de Vlaming Eddy Van der Borght, die zich bezighoudt met systematische theologie en oecumenisch onderzoek."

Poolse tydskrif Werkwinkel plaas in sy 1ste dekade kwart van bydraes in Afrikaans

Willem de Vries, Jerzy Koch Interviews 2019-10-31

Werkwinkel word sedert sy eerste uitgawe in 2006 deur die Adam Mickiewicz-universiteit (UAM) in Pole uitgereik. Dit bevat bydraes in Nederlands, Engels en Afrikaans en in die onlangse verlede is daarin uitgebreid aandag geskenk aan skrywers aan die orde van Breyten Breytenbach, Olga Kirsch en JM Coetzee. Jerzy Koch, stigter-redakteur van Werkwinkel, het Willem de Vries se vrae beantwoord.

Departement Afrikaans en Nederlands: Junior lector Nederlands (termijnaanstelling)

Voertaal Academisch 2019-10-30

Einddatum voor aanzoek: 1 december 2019

Gentse intreerede Louise Viljoen in het teken van "waagmoed"

Ingrid Glorie Zuid-Afrikahuis 2019-10-21

Op woensdag 16 oktober hield Louise Viljoen, hoogleraar Afrikaanse en Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Stellenbosch, haar intreerede als nieuwe bekleder van de leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij aan het Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika van de Universiteit Gent.

Programma: 6de internationale colloquium over het Afrikaans (Gent)

Voertaal Academisch 2019-10-10

Sprekers: Breyten Breytenbach, Louise Viljoen, Margriet van der Waal, Ronelda Kamfer, Nathan Trantraal, Yves T’Sjoen, Jerzy Koch, Anastasia de Vries, Alwyn Roux, Willie Burger, Karen Kuhn en Fanie Olivier.

Top