Oproep: Discussieforum literatuur-historisch project Afrikaans & Nederlands

  • 0

Vanaf 15 januari tot 14 juni ben ik aangesteld in het Stellenbosch Institute for Advanced Study. In de “Creative space for the mind”, zoals STIAS zich afficheert, werk ik aan de contouren voor een literaire contactgeschiedenis van Afrikaans en Nederlands. Niet alleen auteurs, teksten en genres krijgen aandacht, vooral sleutelfiguren of dus literaire actoren en instanties met een intermediërende rol in het gesprek tussen beide taal- en cultuurgebieden.

Teneinde de uitgangspunten te bespreken heb ik een tekst voorbereid die als STIAS seminarie is gepresenteerd. Ik beschouw de bijdrage als een discussietekst over uitgangspunten, opzet en doelstellingen van het literatuur-historisch project. Theoretische en methodologische kwesties worden aangekaart op grond waarvan een dergelijke literatuurgeschiedenis kan worden ontworpen.

Het bestuur van STIAS heeft mijn voorstel goedgekeurd om een werkseminarie te organiseren waarbij we elkaar in het Wallenberg Research Centre in Stellenbosch (Maraisstraat 10) kunnen ontmoeten en van gedachten wisselen.

De workshop voor de gedachtewisseling heeft plaats op dinsdag 21 mei van 14u tot 16.30u bij STIAS. Teneinde voor de nodige faciliteiten te zorgen (koffiepauze, zitplaatsen), is het mijn verzoek of de belangstellenden per kerende kunnen laten weten of de vergadering past in de agenda.

Zodra ik respons ontvang (Yves.TSjoen@UGent.be), met vermelding van in persoon aanwezigheid of online, stuur ik de discussietekst waarover we een kritisch gesprek voeren. Iedere inbreng of elk inzicht zal mij aanzienlijk helpen. Ieders betrokkenheid en inhoudelijke bijdragen worden alvast ten zeerste gewaardeerd.

Voor de collega’s die te ver moeten reizen of niet in staat zijn de werkgroep in persoon bij te wonen, maar dus wel wensen deel te nemen, zal te zijner tijd (kort voor de vergadering) een link voor online deelname worden gestuurd.

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top