Muchu gustu: ''Als ik mijn lach niet had''. Oor die Nederlandse rapper Typhoon

“Dit wil lyk asof Typhoon, as ’n swart Nederlander, ’n voorbeeld is van hoe Nederland ’n diverse gemeenskap is, waar mense mekaar met ’n gevoel van gelykwaardigheid en respek benader.”