Reise met Schoeman: een "persoonlijke zaak"

“Het is jammer dat Winters Schoemans ‘waarom’ niet in verband heeft gebracht met de voltooid-levendiscussie die al enige jaren in Nederland gevoerd wordt en die Schoeman via het internet incidenteel volgde vanuit zijn huisje in Noorderbloem. Reflecteert Schoemans ‘genoeg’ niet precies wat met het idee van ‘voltooid leven’ bedoeld wordt?”