Verslag symposium “Om te behoort. Transtaligheid, samehorigheid, en die konstruksie van Suid-Afrikaanse gemeenskappe” (2)

“Dit is het tweede en laatste deel van een verslag over een symposium dat op 11 en 12 november in Amsterdam plaatsvond. Tijdens dit symposium werden de Zuid-Afrikaanse literatuur en cultuur benaderd vanuit de begrippen transtaligheid en transculturaliteit, oftewel vanuit een erkenning dat taalkundige en culturele grenzen dynamisch en fluïde zijn.”