Wannie Carstens: “Die wit geskiedenis is nie die geskiedenis van Afrikaans nie”

De laatste jaren hoorden we Wannie Carstens in Nederland en Vlaanderen vooral waarschuwen voor het terreinverlies van het Afrikaans in Zuid-Afrika. Tijdens een ontspannen bijeenkomst in het Zuid-Afrikahuis...
2018-04-190 DownloadsDownload