Wie hóé en wát drink, veroorsaak ’n korona-kopseer

“Maar daar is ’n vraag wat verdere bespreking verg, naamlik hoekom die regering alle drinkers oor een kam skeer as dit nie almal is wat drank onverantwoordelik gebruik nie.”