Elvis Saal

Elvis Saal is ’n medeprofessor in die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika. Sy navorsing fokus veral op sosiolinguistiek en dokumentontwerp, en spesifiek die gebruik van tienertaal in dokument-bemiddelde kommunikasie. Hy publiseer verskeie artikels hieroor in akademiese tydskrifte.

Afrikaans: die groter prentjie

Menán van Heerden, Quentin Williams, Elvis Saal, Ernst Kotzé Academisch 2021-05-07

Hoe kan Gariep-Afrikaans genoegsame blootstelling/eienaarskap geniet? Is daar gemeenskaplike kenmerke / wedersydse invloed tussen variëteite wat maatskaplike en geografiese grense oorskry? Wat behels "algemene Afrikaans"? Is herstandaardisering die antwoord? Waar pas Standaardafrikaans as gebruiksvorm vir spesifieke doeleindes in? Hoe praat jongmense in bv Namakwaland vandag Afrikaans? Menán van Heerden praat met linguiste Ernst Kotzé, Quentin Williams en Elvis Saal.

Top