Jelle Krol

I am a subject specialist and librarian, also a language enthusiast living in Friesland.

I am passionate about languages and minorities. In 2018 I published my thesis titled Combative minority literature writers in the aftermath of the Great War: Douwe Kalma, Saunders Lewis, Hugh MacDiarmid and Roparz Hemon.

My special subject in the field of library and archival acquisition is Frisian language and literature. I am also a subject specialist with regard to other modern languages such as Dutch, English, French and German.

Gesprek | Fries, Kaaps, Nederlands en Afrikaans: Wat kan ons van mekaar leer?

Jelle Krol, Ernst Bruinsma, Conrad Steenkamp, Kabous Meiring, Izak de Vries SASNEV 2021-10-07

Fries is ’n Wes-Germaanse taal, baie nou verwant aan Engels, wat steeds in die Nederlandse provinsie Friesland gepraat, geskryf en gelees word. Ernst Bruinsma en Jelle Krol brei uit oor die Friese taal en letterkunde, waarna Kabous Meiring vir Conrad Steenkamp en Izak de Vries betrek om by al vier te hoor wat Kaaps, Nederlands, Afrikaans en Fries by mekaar kan leer.

Verified by MonsterInsights
Top