Luan Staphorst

Luan Staphorst is ’n Mandela Rhodes-beurshouer (2020) en Abe Bailey-reisgenoot (2019) verbonde as navorsingsgenoot aan die Leerstoel in Kritiese Studies in Hoëronderrigtransformasie, Nelson Mandela Universiteit (NMU).

In Oktober 2023 begin hy met doktorale studie aan die Universiteit van Oxford onder leiding van Elleke Boehmer. Sy doktorale navorsing word ondersteun deur die Clarendonfonds, die Verenigde Koninkryk se Raad vir Kuns- en Geesteswetenskaplike Navorsing, die Lincoln College Kingsgatefonds en die Oppenheimer Gedenkfonds.

Hy behaal ’n MA in Filosofie (met lof) onder studieleiding van Antjie Krog aan die Universiteit van Wes-Kaapland, ’n MA in Taalkunde (met lof) onder leiding van Mariana Kriel aan NMU, en ’n MSc in Afrikanistiek (met lof) onder leiding van Peter Brooke aan Oxford.

Hy ontvang onder andere die Kirk-Greene-prys vir die beste algehele prestasie in sy MSc-klas aan Oxford, die rektorstoekenning vir beste nagraadse prestasie (sosiale en geesteswetenskappe) vir sy MA-verhandeling aan NMU, en was in 2020 die algehele wenner van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se Studentesimposium in die Geesteswetenskappe.

Verder verskyn sy navorsing onder meer in Tydskrif vir LetterkundeJournal of Southern African StudiesJournal of African Cultural Studies en die Palgrave Handbook of African Oral Traditions and Folklore.

On postcolonialism and the neerlandophone perspective: an interview with Elleke Boehmer

Elleke Boehmer, Luan Staphorst Interviews 2024-04-09

"A dialogue between anglophone and neerlandophone perspectives has developed to some extent across the past decade or so, especially in the work of Pamela Pattynama, Jacqueline Bel, Rick Honings, Coen van ‘t Veer and Marijke Denger, on especially Southeast Asian and Indonesian writing and culture; and from Rosemarie Buikema, Sarah de Mul, my co-editor, and others, on gender and postcolonial representation. It has also emerged through the impact of the decolonial debate on museum cultures in the Netherlands and Belgium."

Verified by MonsterInsights
Top