Ton van de Langkruis

Ton van de Langkruis (Den Haag, 1957) is die stigter en direkteur van Writers Unlimited. Hy het Engels aan die Universiteit van Leiden en toneel aan die Universiteit van Utrecht gestudeer.

Hy het van 1981 tot 1991 in teater gewerk as dramaturg, regisseur, resensent en toerorganiseerder.

In 1992 het hy die Samuel Beckett-fees in Den Haag gereël in samewerking met die stad se kunste-organisasies. In 1995 het hy die Nederlands Oos-Indië/Indonesië-fees gereël waarin kunstenaars van Indonesië en die Nederlande byeengekom het om die Republiek van Indonesië se 50ste bestaansjaar te vier. Die geleentheid het geëindig met die Indische Winternacht (Nederlands Oos-Indiese Winternag) wat die begin was van die Winternachtenfees, Den Haag se internasionale letterkundefees.

Foto: Piet Gispen

Winternachten fokus al hoe meer op transnasionale gesprek in die letterkunde

Willem de Vries, Ton van de Langkruis Interviews 2018-04-12

"Ton van de Langkruis is die hoof van Den Haag se Winternachten-letterkundefees. Vir hom is dit belangrik dat, benewens dié vir die beskouings van politici, wetenskaplikes, joernaliste en meningsvormers in die media, ook skrywers en digters ’n verhoog het. 'Skrywers wat in hul werk kwessies aanroer wat verband hou met die ontwikkelinge in die wêreld en in hul land, het op hul eie manier kundigheid oor hierdie kwessies,' het hy aan Willem de Vries gesê."

Verified by MonsterInsights
Top