Dalende kinderwens

  • 0

Een kinderwens als evidentie? Uit een recent onderzoek blijkt dat dit voor steeds minder (jonge) Belgen het geval is. En wat ook opvalt: de aanzienlijke verschillen met andere Europese landen. 

In het kader van een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) werden een 2.000 jonge mensen tussen de 25 en 35 jaar ondervraagd naar hun kinderwens. Eén op de acht zou er heel bewust voor kiezen géén kinderen te krijgen, vooral bij mannen lijkt de nood aan nageslacht niet echt nodig te zijn. Concreet nemen 11% van de vrouwen deze beslissing, bij de mannen zelfs 16%.

“Die cijfers liggen een pak hoger dan in de rest van Europa”, verklaarde Professor Marc Elchardus die het onderzoek samen met collega Petrus te Braak uitvoerde. “Gemiddeld genomen zegt 7% van de Europese mannen geen interesse te hebben in nakomelingen. Bij vrouwen ligt dit gemiddelde op 5%.”

Verschillende factoren blijken een rol te spelen. “Zo blijkt dat vooral laaggeschoolden geen kinderen willen”, aldus de academici in Het Laatste Nieuws. “In de groep van laaggeschoolden geeft 20 procent aan geen kinderen te hoeven. Bij mensen die een diploma hoger onderwijs haalden, is dat 11 procent. Ook een drukke carrière heeft invloed op de gezinsplanning. Wie hard werkt en de job als heel belangrijk beschouwt, zegt dubbel zo vaak ‘nee’ tegen kinderen als mensen voor wie werk minder belangrijk is. Ook relatiestatus speelt een rol. Van de singles wil een kwart geen kinderen. Dat is vier keer zoveel als mensen die een vaste relatie hebben. Ook mensen met gezondheidsproblemen geven vaker aan dat ze geen behoefte hebben aan nakomelingen.”

Buro: MV
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top