Europees centrum van synthetische diamanten

  • 0

Weegt het verhaal van een steen die miljarden jaren moest ontwikkelen op tegen de lage prijs van een synthetische steen?

Waarom een eeuwigheid wachten als je hetzelfde kan bereiken dankzij ingenieuze chemische processen? Antwerpen mag dan al het Europees centrum van de diamant zijn; amper 80 km verderop bevindt zich een epicentrum van synthetische diamant.

Antwerpen en diamanten; het is een oud en apart verhaal. Niet enkel huisvest de stad haar bekende wijk van diamantairs, sinds vele eeuwen beroemd voor de concentratie aan expertise die je er aantreft. Maar er is ook de rol die de haven speelt in het wereldwijde transport van de begeerde steen. Zomaar even 84% van alle ruwe diamanten en 50% van de gepolijste exemplaren passeren langs de Antwerpse Haven. Maar een andere belangrijke plek in het ruimere diamanten-verhaal treft je 80 km verder op Limburg, meer bepaald aan de Universiteit van Hasselt. Daar heeft zich sinds begin jaren '90 een expertise in de vervaardiging van synthetische diamanten ontwikkeld. Het centrum groeide ook uit tot de belangrijkste Europese productiesite van dit product.

Stijgend marktaandeel

Er blijken twee procédés te bestaan om diamanten te vervaardigen. Het ene bestaat erin de ontstaansomstandigheden na te bootsen (onder andere een temperatuur van 4.000° Celsius), maar dat doet men in Hasselt niet. Daar kiest men voor de andere methode waarbij men door middel van allerhande chemische processen eenzelfde resultaat bereikt. Een volwaardige diamant dus. Vooral de industrie maakt gebruik van dergelijke ‘door de man’ gemaakte stenen. Diamant is immers een van de hardste metalen die nauwelijks verslijt. “Vrijwel al het diamant in de industrie is ondertussen synthetisch”, zegt Ken Haenen, materiaalfysicus aan de Universiteit Hasselt in De Morgen. “Vooral omdat het goedkoper is, en gemakkelijker te produceren.” Andere ramingen hebben het over 20% van de zo gemaakte stenen die voor juwelen gebruikt wordt.

Enkel gespecialiseerde scanners kunnen het verschil zien tussen natuurlijke en synthetische diamanten

Groeibeweging

En wat met de consumentenmarkt? “Enkel gespecialiseerde scanners kunnen het verschil zien tussen natuurlijke en synthetische diamanten”, zegt diamantspecialist van de Universiteit Antwerpen Koen Vandenbempt. “Voor de consument is er geen énkel visueel verschil.” Waar de synthetische diamanten vandaag zo'n 3% van de wereldwijde verkoop inpalmen, zou dit aandeel volgens de verwachting van zakenbank Morgan Stanley in 2020 tot 15% kunnen groeien. Een belangrijke factor is in deze de lagere prijs, naar verluidt tot zelfs 30% en zelfs 40% dan van een ‘natuurlijke diamant’.

Bloeddiamanten

Ook de ethiek blijkt in deze een rol te spelen. Diamanten, zoals in Hasselt vervaardigd, zijn per definitie géén bloeddiamanten, luidt het argument. Toch nuanceert de Antwerpse Diamantfederatie die vindt dat er te vaak een karikatuur wordt gemaakt. “Het merendeel van de diamanten komt uit hoogtechnologische Canadese en Russische mijnen”, klinkt het. “Ook is diamant het mineraal met de strengste controle op ethische mistoestanden.”

Toch blijkt de sector het een en ander te anticiperen. ‘Real is rare’, luidt de wereldwijde reclamecampagne van de sectorvereniging Diamond Producers Association. Expert Vandembempt ziet de opmars van synthetische diamanten vooral als een complementair verhaal. “Synthetische diamant wordt gewoon een nieuw product naast natuurlijke diamant. De synthetische hebben de kracht van de lage prijs, de natuurlijke de kracht van hun herkomst. Zo weegt het verhaal van een steen die miljarden jaren moest ontwikkelen misschien niet altijd op tegen de lage prijs van een synthetische steen.”

Buro: MV
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top