Gent onthult standbeeld voor Willem I

  • 0

Het standbeeld is iets groter dan levensecht.

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar afgelopen zaterdag werd in Gent een standbeeld ter ere van Koning Willem I onthuld.

De periode dat hij aan het hoofd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden stond was voor Gent een periode van economische opgang en culturele ontplooiing, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Het beeld kwam er met privé middelen én met steun van zowel de stad Gent als de Vlaamse Regering. 

Afgelopen zaterdag werd een standbeeld ter ere van Koning Willem I onthuld. Op zich misschien niet zo bijzonder, denkt u alleen gebeurde dit in...Gent.

Een kleine historische schets verklaart het een en ander. Na het Congres van Wenen en het verdwijnen van Napoleon werd het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (VKN) in het leven geroepen als Noordelijke buffer tegen Frankrijk.

De Nederlandse Monarch Willem I werd staatshoofd van het VKN. Het land kende onmiskenbare (economische) troeven, maar droeg ook tegenstellingen binnen haar grenzen, niet in het minst van religieuze aard. Uiteindelijk zou na 1830 de Belgische afscheuring er komen, een nieuwe staat die op het gebied van legitimiteit nog alles te bewijzen had.

Alexander Evrard

In een dergelijke context was belangstelling voor Willem I, laat staan deze in een positief daglicht te plaatsen, weinig opportuun. Toch had de man een grote verdienste voor dat toen Zuidelijk deel van het VKN, en voor Gent in het bijzonder. Die positieve kant mag wel eens worden benadrukt, vond Professor Emeritus Alexander Evrard (95). Al vele jaren geleden trouwens.

De idee om in Gent een standbeeld van Willem I te plaatsen kreeg hij precies 65 jaar geleden toen hij in Delft waar hij toen aan zijn doctoraat werkte en dat andere standbeeld van Willem I zag. Hij beloofde toen plechtig de Vorst ook in de Arteveledestad een standbeeld te zullen bezorgen. Dat hij dit vandaag op hoge leeftijd mag meemaken, is als een droom die in vervulling gaat. Enkele dagen geleden kwam hij echter ongelukkig ten val. Hij moet geopereerd worden, maar met wat medische creativiteit kon de ingreep tot na de officiële huldiging geteld worden waardoor hij van de partij was.

“Na Jacob Van Artevelde was Willem I de belangrijkste man voor deze stad”, benadrukken de initiatiefnemers van het Comité “Willem bedankt”.

Gelegenheidscomité

Een aangepast Comité werd enkele jaren geleden opgericht: “Comité 1815-2015: Willem Bedankt!” Privé middelen werden aangetrokken om het project te financieren, net zoals de stad Gent als de Vlaamse Overheid met steun over de brug kwam. “De periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I (1815-1830) was voor Gent een periode van sterke economische opgang en culturele ontplooiing”, klinkt het bij het Comité.

“Naast de oprichting van de universiteit, de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen en de impuls voor industrie, handel en werkgelegenheid, was er eindelijk degelijk onderwijs in het Nederlands, was er godsdienstvrijheid, werden de begijnhoven heropend, bruiste het cultureel leven, was er voor het eerst aandacht voor de behandeling van geesteszieken…” Tal van prominenten traden toe tot het Comité. Ook de Consul-Generaal der Nederlanden Philippe Leroy. 

Enkele jaren geleden werd door de stad Gent een kaai naar Koning Willem I genoemd.

Pluralistisch draagvlak

De inhuldiging gebeurde met de nodige luister en met een onverwachte opkomst. Een colloquium, tal van randactiviteiten, straattoneel,… Ook de (ontslagnemende) Gentse Burgemeester Daniel Termont (Sp.a; sociaal-democraten) tekende present. Net als de ecologische schepen van de stad Watteeuw.

En misschien is wel het meest opmerkelijk van dit hele project het pluralistisch draagvlak dat men wist te bewerkstelligen. “Als het de geschiedenis is die oordeelt, dan ziet het er goed uit voor Willem I”, verklaarde schepen Watteeuw. “Ook vandaag mag politiek niet draaien om ego’s maar wel om daadkracht en durf gekoppeld aan een duidelijke visie.” 

Buro: MV
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top