Syriëstrijders op de bühne

  • 0

Een kleine advertentie die volstond een storm van protest te veroorzaken.

De oproep van het Gents theatergezelschap NTG om teruggekeerde IS-strijders op het podium te krijgen mag dan al erg onrealistisch zijn, het doet geen afbreuk aan de vele verontwaardigde reacties. Inmiddels werd het plan met excuses afgevoerd. Als het de bedoeling was louter publiciteit te genereren rond het stuk, dan is de operatie geslaagd. Zij het met een bittere nasmaak.

Vertrekpunt van het verhaal is de opvoering “Lam Gods”, voorzien voor het najaar. Een eerste productie voor de nieuwe artistieke directeur Milo Rau trouwens. Zijn bedoeling is om hierbij het beroemde schilderij van de gebroeders Van Eyck om te vormen tot een theaterstuk over de Gentse samenleving. En daarvoor zoekt het theaterhuis “overtuigde gelovigen”. “U vecht voor uw overtuigingen? Voor God? Draagt u graag uw overtuigingen uit? U hebt gevochten voor IS, of bent strijdvaardig voor andere religies?”, stond in de oproep. Het was een kleine advertentie, zoals uit de illustratie blijkt. Maar voldoende om een storm van verontwaardiging te ontketenen.

Strafwet respecteren

Abstractie makend van de emotionaliteit van de reacties (deze week is het precies twee jaar geleden dat in aanslagen in de Brusselse metro en op de luchthaven van Zaventem 35 mensen het lieven lieten), stelt zich een juridisch probleem. Mensen die gezocht worden en op een publiek podium verschijnen moeten aangehouden worden. Minister van Cultuur Sven Gatz reageerde vrij snel en duidelijk op het voorval. Hij werd er ook over het in het Parlement geïnterpelleerd. “De artistieke vrijheid is belangrijk, maar heeft ook haar grenzen en die grenzen worden mee bepaald door de strafwet”, benadrukte hij. “Terugkerende Syriëstrijders zijn strafbaar. Het aanzetten tot haat is ook strafbaar, ook als dat op een theaterpodium gebeurt”. Dit alles maakt het vrij onwaarschijnlijk dat de oproep ooit een praktisch gevolg krijgt. De verontwaardiging situeert zich echter vooral op een ethisch vlak.

Uiteindelijk bond het NTG in, kwamen er excuses, maar moet ook erkend worden dat de PR-stunt een feit is.

Ethische bezwaren

Verschillende politieke verantwoordelijken spraken hun ongenoegen uit, onder meer ook de burgemeester van Zaventem, de plek waar op die 22ste maart veertien doden en honderd gewonden geteld werd. Maar ook in eigen kring weerklonken eerder al kritische stemmen. Frank Fockeryn, acteur die zelf meespeelt in “Lam Gods”, liet in een talkshow van de publieke omroep al weten dat “geen haar op zijn hoofd eraan denkt jihadisten een open podium te geven”. “Ik wil met mensen van vlees en bloed op de scène staan”, onderstreept hij. “Ik wil niks te maken hebben met mensen die moorden.” Uiteindelijk bond het NTG in. De oproep werd van de site verwijderd en er volgde een communiqué met excuses.

Licht men de vele reacties door, dan zit commentaarschrijver van De Morgen Bart Eeckhout wellicht het dichtste bij wat leeft. “Wat overblijft, is een ongeïnspireerde en nodeloos kwetsende stunt”, schrijft hij. “En helaas ook alweer het beeld van een kunstenaar die zich heeft losgezongen van reële maatschappelijke betrokkenheid. Er zijn in Gent alleen al meer dan genoeg sociaal-artistieke projecten die met veel minder middelen veel slimmer en meer betrokken omgaan met urgente thema's als radicalisering of polarisering.” Einde citaat.

Buro: MV
  • 0
Top