Aantal daklozen sinds 2009 meer dan verdubbeld

  • 0

Nederland staat in de top 10 van meest welvarende landen ter wereld.

Toch is in Nederland het aantal daklozen de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sinds 2009 is in Nederland het aantal daklozen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 duizend. Dat is bijna een verdubbeling.

Met “daklozen” bedoelt het CBS mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.

Foto: Pixabay.com

Het CBS heeft alleen gekeken naar daklozen die ergens geregistreerd staan. Daklozen die illegaal in Nederland verblijven, zijn niet in het onderzoek meegenomen.

Na 2009 leek de toename van het aantal daklozen aanvankelijk af te vlakken. Maar sinds 2014 gaat het opnieuw hard.

Relatief gesproken verdubbelde het aantal daklozen in de periode 2009-2018 van 17 naar 37 per 10 duizend inwoners van 18 tot 65 jaar.

Wie zijn deze daklozen?

Het merendeel, 84%, van de daklozen in Nederland is man. Ruim 37% van alle Nederlandse daklozen verbleef in een van de vier grootste steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht.

57% van alle 18- tot 65-jarige daklozen had een migratieachtergrond.

Ongeveer de helft van de daklozen is tussen de 30 en 50 jaar; deze leeftijdscategorie vormt de grootste groep. Bijna een derde van de daklozen is tussen de 18 en 30 jaar oud.

Het aantal dakloze jongeren is ruim drie keer zoveel als in 2009.

Verklaringen

Naar aanleiding van de bevindingen van het CBS heeft de NOS het oor te luisteren gelegd bij het Leger des Heils.

Volgens de NOS ziet deze hulporganisatie verschillende oorzaken voor de toename van het aantal daklozen.

Zo is er een probleem met doorstroming. De mensen die door het Leger des Heils worden opgevangen, blijven daar gemiddeld 13 maanden, omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden.

Ook zijn er minder plaatsen beschikbaar voor mensen die beschermd zouden moeten wonen, en is het aantal plaatsen in GGZ-instellingen1 afgenomen.

Ook voor ex-gedetineerden is er volgens het Leger des Heils vaak geen betaalbare woning beschikbaar, waardoor ze op straat terechtkomen.

De stijging van het aantal jongere daklozen is volgens de hulporganisatie vooral te wijten aan een verandering in de jeugdzorg.

De jeugdhulpverlening stopt als een jongere 18 wordt. Dat moment blijkt volgens het Leger des Heils vaak te vroeg om op eigen benen te kunnen staan.

...........

1 GGZ = geestelijke gezondheidszorg

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top