Afrikaans kry hupstoot by US

  • 0

..........

“Tydens die bekendstelling van die leerstoel het prof De Villiers gesê dit is louter snert dat die US Afrikaans die rug toegekeer het. Hy sê die US is ’n meertalige universiteit en sal voortgaan om Afrikaans as onderrigtaal te bevorder. De Villiers sê privaatskenkings sal in die toekoms instrumenteel wees om Afrikaans as wetenskaptaal in ’n meertalige gemeenskap te bevorder.”

..........

Afrikaans as akademiese taal, wat die afgelope tyd by die Universiteit van Stellenbosch (US) ernstig onder beleg is, het ’n welkome hupstoot by dié universiteit gekry.

Die media-magnaat Ton Vosloo en sy vrou Anet Pienaar-Vosloo het Woensdag tydens ’n geleentheid by die STIAS-sentrum in Stellenbosch bekend gemaak dat hulle vir vyf jaar lank ’n leerstoel ter bevordering van Afrikaans gaan borg.

Benewens die leerstoel sal beursgeld ook beskikbaar gemaak word vir verdienstelike studente wat Afrikaans op nagraadse vlak aan die US studeer.

Netwerk24 berig dat die leerstoel gemik is op die verdere uitbou van Afrikaans as belangrike instrument in diens van die Suid-Afrikaanse gemeenskap as ’n geheel.

Die rektor van die US, prof Wim de Villiers, het volgens Netwerk24 gesê die skenking help nie alleen met die handhawing van Afrikaans as onderrigmedium nie, maar ook met die bevordering van Afrikaans as wetenskaps- en beroepstaal binne ’n meertalige gemeenskap.

Tydens die bekendstelling van die leerstoel het prof De Villiers gesê dit is louter snert dat die US Afrikaans die rug toegekeer het. Hy sê die US is ’n meertalige universiteit en sal voortgaan om Afrikaans as onderrigtaal te bevorder. De Villiers sê privaatskenkings sal in die toekoms instrumenteel wees om Afrikaans as wetenskaptaal in ’n meertalige gemeenskap te bevorder.

Die nuwe leerstoel het wye reaksie op sosiale media uitgelok.

Volgens De Villiers is dit sover hy weet die eerste en enigste geborgde leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk by enige universiteit.

Die meeste van die mense wat reageer het, het die Vosloos se gebaar verwelkom maar was baie skepties teenoor De Villiers wat soos telkens in sulke gesprekke kwaai deurloop oor die US se taalbeleid.

“Wim, vertel ons wat is die geweegde voorgraadse Afrikaanse lesingsaanbod (as persentasie van die totale aangebode getal modulevoorlesings) aan die Universiteit van Stellenbosch? Waarom vermy jy hierdie belangrike aanduider van hoeveel Afrikaans in die lesinglokale van US op voorgraadse vlak gepleeg word,” wou een van die kommentators weet.

Iemand het gesê nou moet die Jan S Marais-beurs ook nog weer net aangewend word net vir Afrikaanse onderrig – soos hy daarvoor gevra het.

Hennie Biebouw wou weet wat van die studente wat in Afrikaans, hul moedertaal, wil studeer? “En ek praat nie hier van daai kwasi-minnesanger se gebroedsels se gesukkel om std 8 op Afrikaans deur te kom nie. Ek praat van blink, slim bruin studente van regoor Suid-Afrika, wat nie ander tale as Afrikaans ken nie. Wat word van hulle?”

De Villiers het ook die afgelope tyd onder skoot gekom omdat hy persoonlike gesprekke gehad het met die US se aangewese kanselier, oudregter Edwin Cameron, terwyl Cameron een van die grondwetlike hof se regters was wat ’n beslissing moes neem oor die grondwetlikheid van die US se taalbeleid.

Die drukgroep Gelyke Kanse wat hulle beywer vir die gelyke behandeling van Afrikaans en Engels aan die US, sê hulle het met blydskap kennis geneem van ’n besluit deur die US tydens ’n spesiale vergadering van die Uitvoerende Komitee.

Ingevolge die besluit wat verlede week geneem is, is die afgetrede appèlregter Burton Fourie aangestel om bewerings van onreëlmatige, onetiese en moontlik onregmatige inmenging in die onlangse litigasie oor die Universiteit se 2016-taalbeleid teen Wim de Villiers te ondersoek.

Gelyke Kanse het in dié verband hul regspan opdrag gegee om hulself beskikbaar te stel om voor die kommissie te getuig en dokumente (insluitende korrespondensie tussen die regspanne en die hoofregter) aan die kommissie beskikbaar te stel.

Die US het enige bewerings dat daar pogings was om regter Cameron te beïnvloed, ten sterkste verwerp en sê daar was geen onreëlmatighede by die nominasie van Cameron as kanselier nie.

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top