Andries Visagie

Andries Visagie is as professor in die letterkunde verbonde aan die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit van Stellenbosch. Hy het sy studie by die Universiteit van Stellenbosch en die Universiteit Utrecht (Nederland) voltooi en sy proefskrif is gewy aan ’n studie van manlike subjektiwiteit in die Afrikaanse prosa van 1980 tot 2000.

Andries Visagie se navorsingsbelangstelling is steeds gerig op gender en seksualiteit in die Afrikaanse en Nederlandse prosa, maar baie van sy publikasies gaan ook oor outobiografiese literatuur en mens-dier-verhoudings in die literatuur. Sy navorsing oor mens-dier-verhoudings pas in by sy meer resente ondersoek na die posisie van die Afrikaanse literatuur in die moderniteit. Sy belangstelling in die poësie vind veral uiting in sy doseerwerk en in sy bydraes as digkunsresensent. Publikasies van Andries Visagie verskyn gereeld in vaktydskrifte soos StiletLiterator en Tydskrif vir letterkunde. Hy dra ook hoofstukke by tot boekpublikasies waaronder Perspektief en profiel (met HP van Coller as redakteur), Criticism, Crisis, and Contemporary  Narrative.  Textual Horizons in an Age of Global Risk (redakteur: Paul Crosthwaite) en The Cambridge History of South African Literature (onder redaksie van David Attwell en Derek Attridge). Hy is saam met Judith Lütge Coullie redakteur van die boek Antjie Krog: An Ethics of Body and Otherness (UKZN Press, 2013) en is resensieredakteur van Tydskrif vir letterkunde.

Akademiepryse 2023: SA Akademieprys vir Vertaalde Werk – Fanie Olivier

Andries Visagie Academisch 2023-09-07

Lees Andries Visagie se huldigingswoord aan Fanie Olivier, die ontvanger van vanjaar se SA Akademieprys vir Vertaalde Werk.

Verified by MonsterInsights
Top