Bert Aquarius

Bert Aquarius (1954)

Bert Aquarius studeerde Engels en Rechten. Hij was werkzaam in het voortgezet (speciaal) onderwijs als docent Engels; daarna als directeur bij Vluchtelingenwerk Tilburg en Vluchtelingenwerk Rijnmond in Rotterdam en als beleidsontwikkelaar bij de emigratieservice van de gemeente Breda. Daarnaast bleef hij werken als (commercieel) vertaler Engels-Nederlands en Nederlands-Engels.

Als kind al kwam Bert in aanraking met het Afrikaans door familiebanden in Zuid-Afrika. Zijn moeder kreeg vaak hele pakketten tijdschriften toegestuurd en hij herinnert zich dat die taal hem toen al fascineerde door de merkwaardige  gewaarwording van iets vertrouwds maar tegelijkertijd ook iets heel vreemds.

Bij de wedstrijd Nederland Vertaalt werd hij genomineerd voor zijn vertaling uit het Afrikaans van een liedtekst van Amanda Strydom (‘Slippers van Satyn’) en via het Expertise Centrum Literair Vertalen in Utrecht kwam hij vervolgens terecht in een vertaalgroep Afrikaans o.l.v. Martinus Nijhoff-laureaat Riet de Jong Goossens. Sindsdien vertaalde hij twee boeken van Hans du Plessis (Die pad na Skuilhoek en As die wind kom draai) en momenteel werkt hij samen met Riet de Jong-Goossens aan de vertaling van Annemari Coetser, Alles begin met Anna.

Uit de archieven van Maandblad Zuid-Afrika: Vertaalatelier

Ingrid Glorie, Rob van der Veer, Dorien de Vries, Zandra Bezuidenhout, Bert Aquarius, Amelia de Vaal, Titia van Wulfften Palthe, Martine Vosmaer, Elsa Silke, Daniel Hugo, Jaco Botha Vertalingen 2018-03-25

"Tussen december 2012 en december 2017 stond op de website van Maandblad Zuid-Afrika, het tijdschrift van het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam, het 'Vertaalatelier.' Hierin deden professionele vertalers Afrikaans-Nederlands, Nederlands-Afrikaans en Afrikaans-Engels verslag van lopende vertaalprojecten."

Top