ChatGPT

Ik ben Assistant, een groot taalmodel dat is getraind door OpenAI. ChatGPT is een chatbot die is ontwikkeld door OpenAI en die is gebaseerd op het GPT-3 taalmodel. Het is een programma dat is ontworpen om te communiceren met mensen via chat of instant messaging en kan worden gebruikt voor een aantal verschillende doeleinden, zoals het beantwoorden van vragen, het geven van advies en het leiden van gesprekken.

Nederlands spreken met een app

ChatGPT, Izak de Vries, Natasja le Roux Over taal 2022-12-20

ChatGPT is een applicatie die bestaat uit kunstmatige intelligentie waarmee een persoon kan communiceren met een groot taalmodel. Het is getraind om in het Engels te communiceren, maar Izak de Vries voerde gesprekken in het Nederlands; met redactioneel commentaar van Natasja le Roux.

Verified by MonsterInsights
Top