Elsa Silke

Elsa Silke ontving haar middelbare-schoolopleiding aan de Hoër Meisieskool te Paarl, Zuid-Afrika. Ze studeerde aan de Universiteit van Stellenbosch met Engels en Frans als hoofdvak. Nadat ze haar lesbevoegdheid had behaald, doceerde ze een aantal jaar Engels op een middelbare school. Later keerde ze terug naar de Universiteit van Stellenbosch, waar ze haar studie Engels voortzette en de Mastersgraad Vertalen behaalde. Sindsdien werkt ze op freelancebasis als tekstredacteur en vertaler, hoofdzakelijk van literaire teksten. Tevens geeft ze een korte cursus literair vertalen op de Universiteit van Stellenbosch. In 2006 werd ze door het Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut bekroond voor haar vertaling van  Karel Schoemans Hierdie leweThis Life. In 2009 ontving ze dezelfde prijs, nu in de categorie non-fictie voor Charlize – Life’s One Helluva Ride, een vertaling van Chris Karstens Charlize – Ek leef my droom. In 2012 ontving ze de prijs nog een keer, in de categorie kinderliteratuur, en wel voor In the Never-Ever Wood, een vertaling van In die Nimmer-Immer-Bos van Linda Rode. In 2015 werd ze nogmaals bekroond in de categorie fictie, nu voor een vertaling vanuit het Engels naar het Afrikaans, en wel voor Skaduself, een vertaling van Paula Marais’ Shadow SelfElsa Silke heeft twee zonen, een dochter en vijf kleinkinderen. Samen met haar man woont ze in Die Strand in de provincie West-Kaap.

Foto: Naomi Bruwer

Uit de archieven van Maandblad Zuid-Afrika: Vertaalatelier

Ingrid Glorie, Rob van der Veer, Dorien de Vries, Zandra Bezuidenhout, Bert Aquarius, Amelia de Vaal, Titia van Wulfften Palthe, Martine Vosmaer, Elsa Silke, Daniel Hugo, Jaco Botha Vertalingen 2018-03-25

"Tussen december 2012 en december 2017 stond op de website van Maandblad Zuid-Afrika, het tijdschrift van het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam, het 'Vertaalatelier.' Hierin deden professionele vertalers Afrikaans-Nederlands, Nederlands-Afrikaans en Afrikaans-Engels verslag van lopende vertaalprojecten."

Top