Eric Mijts

Eric Mijts studeerde Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en is gespecialiseerd in sociolinguïstiek.

Hij promoveerde aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent.

Hij werkt aan de Universiteit van Aruba als onderzoeker, docent en als ontwikkelaar voor onderwijsinnovatie en multidisciplinaire en interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s. Zijn onderzoek en publicaties zijn met name gericht op meertaligheid, taalbeleid, onderwijs voor duurzame ontwikkeling en processen van inclusie/exclusie.

Eric is een van de oprichters van de Caribische Associatie voor Neerlandistiek (CARAN), lid van de raad van advies van het Instituut voor de Nederlandse Taal, lid van het bestuur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) en lid van het kernnetwerk NVT.

 

 

Aruba, Cross Over en CARAN: ’n onderhoud met Eric Mijts

Menán van Heerden, Eric Mijts Academisch 2023-01-12

"In de hedendaagse samenlevingen van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden staat de positie van het Nederlands en het Papiaments in het onderwijs, bestuur en rechtspraak nog steeds met elkaar op gespannen voet. De spreker van het Papiaments past zich aan de Nederlandse cultuur en taal van de overkant van de oceaan aan en moet daarmee altijd een extra inspanning leveren om te horen bij een samenleving ver weg." Eric Mijts gesels met Menán van Heerden.

Verified by MonsterInsights
Top