Gijsbert Rutten

Gijsbert Rutten is senior onderzoeker Historische sociolinguïstiek en universitair docent Historische taalkunde van het Nederlands bij het Leiden University Centre for Linguistics. Hij leidt het door NWO gefinancierde VIDI-project Going Dutch. The Construction of Dutch in Policy, Practice and Discourse (1750-1850). Ook is hij redacteur van de tijdschriften Nederlandse Taalkunde/Dutch Linguistics en Journal of Historical Sociolinguistics. Zie https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/gijsbert-rutten/publications#tab-1.

Verengelsing en taalbeleid in het hoger onderwijs

Gijsbert Rutten Taaldiscussie 2018-05-14

"Tegelijk is de verengelsing van het hoger onderwijs uitgegroeid tot een centraal thema in de publieke opinie. Misschien komt er eindelijk ruimte voor een degelijk taalbeleid. Dan moeten we wel de argumenten goed op een rij hebben, en in ieder geval ook onderscheid maken tussen onderzoek en onderwijs."

Verified by MonsterInsights
Top