Jason Beukes

Jason Beukes is ’n senior bemarker by die Noordwes-Universiteit en is tans besig om sy MBA-studies af te handel. Hy is ’n ewige leerder wat glo dat ’n mens jou moet oopstel vir nuwe geleenthede en perspektiewe. Hy het ’n liefde vir kosmaak en deel graag etes met vriende en familie. Sy miniskripsie vir sy MBA-studie fokus op digitale bemarking en die studente-ervaring in die afstandsonderrigomgewing.

Ontdek Rwanda: MBA-student Jason Beukes se reis van eerste indrukke

Cliffordene Norton, Jason Beukes Interviews 2023-10-02

"Reeds na die eerste dag het ek besef hoeveel merkwaardige potensiaal daar binne die akademiese gemeenskap skuil. Die besprekings en insigte wat hier gedeel was, het getoon dat ons, as Afrika-universiteite, die kennis, kundigheid en vaardighede het wat nodig is om betekenisvol by te dra tot die dialoog rondom Afrika se uitdagings en geleenthede wat universeel opgesluit lê. Ek het opnuut besef dat ons gesamentlik kan bydra om beleid te vorm, innovasie aan te dryf en verandering te beïnvloed op ’n skaal wat die vasteland kan transformeer. Die belangrikheid van strategiese vennootskappe kan natuurlik nie oorbeklemtoon word nie."

Verified by MonsterInsights
Top