Leana Lategan

Leana Lategan is gebore en het grootgeword in Upington.

Sy behaal die grade BA Tale (Duits) en BA Tale Honneurs (Duits) aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat.

Vanaf 1979 is sy werksaam by NALN, aanvanklik as klerklike werker, en sedert 1980 as navorser.

Haar werk sluit onder meer in kommunikasie met uitgewers, skrywers en alle lesers van Afrikaans; leeskringbesprekings en -praatjies; navorsing vir uitstallings en lesings; en eintlik enigiets wat met die Afrikaanse letterkunde te make het.

NALN-tydkapsule: Van België na Suid-Afrika in 1950

Leana Lategan Geschiedenis 2019-07-24

Reis saam met die Nasionale Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) in Bloemfontein (Suid-Afrika) terug in tyd. Leana Lategan gaan gereeld interessante, waardevolle en soms byna vergete argief-items met Voertaal-lesers deel. Rob Antonissen is eerste aan die beurt. Hy was in sowel België as Suid-Afrika ’n gerekende akademikus en kenner van onder meer die Afrikaanse letterkunde. 

Verified by MonsterInsights
Top