Leonie Verburg

Leonie Verburg woont in Haarlem, Nederland. Ze studeerde in Leiden Onderwijskunde en Opleiden van medewerkers in het bedrijfsleven. De laatste tien jaar van haar loopbaan werkte ze als manager bij Blooming. Ook studeerde ze een aantal jaar aan de Schrijversvakschool in Amsterdam.

Leonie leest en schrijft zolang ze zich kan herinneren. Ze houdt van taal, speciaal het Afrikaans. Nu werkt ze op het kantoor van ZAM.

Sinds 25 jaar bezoekt ze  Zuid-Afrika indien mogelijk. De mensen, de taal, de oceaan, het licht, het landschap en de spirit zijn onontbeerlijk voor haar. Is Nederland haar moederland, dan is Zuid-Afrika haar vaderland, of andersom.

18th April 2018

Leonie Verburg, Connel Fortuin Literatuur 2018-05-03

"They are there, they are here
in birds, in waves, in light."

Top