Ludo Helsen

Ludo Helsen werd geboren in 1944. In 1966 haalde hij aan de Leuvense Universiteit zijn masterdiploma in Wijsbegeerte en Letteren, afdeling Germaanse filologie. Hij verdiepte zich verder in de Zuid-Nederlandse literaire geschiedenis van 1850 tot 1918.

Van 1968 tot 1975 was hij docent Nederlands aan de Ruhr-universiteit in Bochum (D) en later docent Duits aan de Thomas Morehogeschool. Ondertussen was hij ook burgemeester geworden in Veerle, de gemeente waar hij woonde en woont.

Vanaf 1977 bleef hij dat in de fusiegemeente Laakdal en van dan af werd de wetenschapper stilaan voltijds politicus. Einde 1987 nam hij ontslag als burgemeester om het mandaat op te nemen van gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Hij bleef dat tot einde 2011. Sinds 2000 was hij in die provinciale regering de eerste gedeputeerde en de woordvoerder van de Antwerpse Deputatie. Hij had bijzonder veel aandacht voor welzijn en cultuur en vanaf 1995 kon hij ook heel wat culturele en andere contacten met Zuid-Afrika opbouwen.

Een aantal jaren geleden werd hij lid van het curatorium van de Willem de Zwijgerstichting. In het voorjaar van 2018 werd hij er tot voorzitter gekozen, hij wil dit mandaat opnemen vanaf de eerste dag van 2019. Zijn recent bezoek aan die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) in Kaapstad was een belangrijk element in de voorbereiding op dat voorzitterschap.

  • Foto: Izak de Vries

Ludo Helsen van Willem de Zwijger-stigting sê opnuut steun toe aan SASNEV en die Nederlandse Biblioteek

Willem de Vries, Ludo Helsen SASNEV 2018-12-18

Die nuwe voorsitter van die Willem de Zwijger-stigting, onder wie se mandaat die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) en die Nederlandse Biblioteek val, is ’n ervare bemiddelaar, iemand wat samewerking in die bereiking van oplossings en besluite hoog op prys stel. Ludo Helsen het met Willem de Vries per e-pos gesels oor wat hy beoog vir die stigting en met SASNEV, oor die bande tussen Afrikaans en Nederlands, Suid-Afrika en die Lae Lande.  

Top