Shauni van Houtven

Shauni Van Houtven, 22 jaar, is masterstudente in de taal- en letterkunde Nederlands – Engels aan de Universiteit van Gent. Oorspronkelijk komt ze uit Vlaams-Brabant, maar ze woont al haar hele leven in Aalst. Haar tijd verdeelt ze tussen de levendige studentenstad Gent in de week en het kleinere, maar daarom niet minder leuke Aalst in de weekends. Gezien haar studierichting is het niet zo verwonderlijk dat ze geïnteresseerd is in literatuur, maar haar voornaamste interesse gaat uit naar de (al dan niet Middel-)Nederlandse literatuur van de middeleeuwen tot in de 18e eeuw.

Zuid-Afrikaanse oorlogen in Het Volksbelang: spreekbuis van liberale flaminganten

Shauni van Houtven, Luna van Rillaer Geschiedenis 2019-01-21

"Wanneer de eerste Boerenoorlog op 16 december 1880 losbarst, is de publieke belangstelling in Vlaanderen heel beperkt. Van de heroïsering van het Boerenvolk door Vlamingen is allerminst sprake. Het Volksbelang neemt aanvankelijk een veeleer afwachtende positie aan ten opzichte van de Britten."

Top