Thys VerLoren van Themaat

Thys VerLoren van Themaat (*1954) groeide op in de buurt van Nijmegen en Arnhem.

Na een propedeuse psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) had hij geen duidelijk toekomstbeeld. Hij ging aan het werk en kwam langzamerhand in het boekenvak terecht.

Van 1976 tot 1983 studeerde hij daarnaast (middeleeuwse) geschiedenis aan de UvA. In 1979 richtte hij zijn eigen uitgeverij op, gespecialiseerd in geschiedenis.

In 1980 kwam het eerste boek uit: de editie met vertaling van de tekst van Alpertus van Metz door Hans van Rij. Om zijn gewone werk en zijn studie te kunnen blijven doen, gaf hij daarna enkele jaren geen boeken uit tot hij in 1983 drie boeken kreeg aangeboden die hij niet wilde weigeren.

Daarna nam het aantal boeken en tijdschriften elk jaar toe, de uitgeverij verhuisde naar Hilversum en er kwamen medewerkers.

De laatste jaren publiceert de uitgeverij ongeveer 60 boeken en 13 periodieken per jaar.

Vanaf ongeveer 1990 is VerLoren naast zijn werk bestuurlijk steeds actiever geworden: in de Koninklijke Nederlandse Alpen Vereniging (later Klim- en Bergsportvereniging), op de Hilversumsche Mixed Hockey Club, op de Hilversumse Schoolvereniging, bij het Nederlands Uitgeversverbond, bij de Koninklijke Vereeniging voor de Behartiging van de Belangen des Boekhandels en in diverse andere verenigingen, coöperaties en stichtingen.

Hij is nog steeds actief bergklimmer en hockeyer. In 2005 werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten als wetenschappelijk historisch uitgever.

Hij is getrouwd en heeft twee zoons.

"Geskiedenis kan ons help om die demokrasie te versterk": ’n onderhoud met Thys VerLoren van Themaat

Willem de Vries, Thys VerLoren van Themaat Interviews 2019-04-12

"We gaan dan de discussie over de vaderlandse geschiedenis niet uit de weg, integendeel, die kan ons juist helpen om bewuster te worden en de democratie te versterken." Willem de Vries gesels met die hoof van die Verloren-uitgewery in Hilversum, Thys VerLoren van Themaat.

Verified by MonsterInsights
Top