Titia van Wulfften Palthe

Titia van Wulfften Palthe is tolk-vertaler Nederlands-Engels-Nederlands en als zodanig ingeschreven bij het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Voor het Afrikaans staat zij op de zogenaamde Uitwijklijst van het Rbtv en is oproepbaar als tolk Afrikaans in de Nederlandse rechtbanken. Een belangrijk deel van haar werkzaamheden bestaat verder uit correctie en redactie van Engelstalige artikelen van promovendi en/of arts-onderzoekers, die ter publicatie worden aangeboden aan internationale medische tijdschriften, vooral op het gebied van de kindergeneeskunde.

Vanwege het feit dat Titia in Zuid-Afrika is opgegroeid – zij woonde er gedurende haar hele schooltijd – koestert zij een speciale belangstelling voor het Afrikaans en de Afrikaanse letterkunde. Titia is lid van de leeskring van het Zuid-Afrikahuis. Ze is getrouwd met Sam Brantsma en zij hebben een zoon.

Uit de archieven van Maandblad Zuid-Afrika: Vertaalatelier

Ingrid Glorie, Rob van der Veer, Dorien de Vries, Zandra Bezuidenhout, Bert Aquarius, Amelia de Vaal, Titia van Wulfften Palthe, Martine Vosmaer, Elsa Silke, Daniel Hugo, Jaco Botha Vertalingen 2018-03-25

"Tussen december 2012 en december 2017 stond op de website van Maandblad Zuid-Afrika, het tijdschrift van het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam, het 'Vertaalatelier.' Hierin deden professionele vertalers Afrikaans-Nederlands, Nederlands-Afrikaans en Afrikaans-Engels verslag van lopende vertaalprojecten."

Verified by MonsterInsights
Top