Ward de Kock

Ward de Kock (1995) is onderzoeksmasterstudent Politieke geschiedenis aan de Universiteit Leiden en esperantist sinds 2012. In 2017 schreef hij een biografische scriptie over Wijtze Nutters (1872-1926), de oprichter van Nederlands grootste historische Esperanto-vereniging, de Federatie van Arbeiders-Esperantisten (1911-1994).

Esperanto: Een taal die van geen van allen is, en daarom van iedereen

Ingrid Glorie, Ward de Kock Interviews 2019-01-14

"Nog steeds vind je overal ter wereld mensen die bereid zijn een taal te leren die niemands eerste taal is. Als middel om anderen op basis van totale gelijkwaardigheid te ontmoeten. Ward de Kock vertelt."

Top