Beswaarde NGK-lidmate wil eie sinode stig

  • 0

Spanning is opnuut aan die opbou in die NG Kerk oor selfdegeslagverhoudings in die aanloop tot vier van die kerk se streeksinodes wat binne die volgende maande vergader.

’n Groep konserwatiewe lidmate van die kerk maak, onder die naam Kairos Netwerk, stemming vir ’n onafhanklike sinode van konserwatiewe lidmate binne die NG Kerk. Hulle sê in ’n verklaring die waarheid het aangebreek vir die kerk.

Die groep bestaan uit huidige en gewese lidmate, kerkrade, gemeentes, ringe, streeksinodes en ander geloofsgenote van buite die kerk wat saamstem dat die interpretasie van die Bybel deur die kerk se algemene sinode onskriftuurlik is. Daarom is die besluite van die kerk se algemene sinode volgens hulle onaanvaarbaar.

Die groep sê in ’n verklaring, wat na afloop van hulle jongste vergadering vroeër die maand uitgereik is, hulle het ’n ernstige probleem daarmee dat die NG Kerk se leierskap nie erns maak met wat hulle noem die huidige “glybaankrisis” in die kerk nie.

Volgens hulle pas die kerk se leierskap vertragings- en ontwykingstegnieke toe en is dit onwillig om met die Kairos Netwerk in gesprek te tree.

Die eerste aanduidings van hoe naby die kerk aan ’n skeuring is, sal na verwagting volgende maand gesien word wanneer die kerk se vierde grootste sinode, die Goudland-sinode, opnuut oor gays gaan redekawel.

Dit sal die derde keer wees dat dié sinode sal wik en weeg of hulle van die algemene sinode moet wegbreek. Die kans is groot dat hulle dié slag genoeg stemme sal kry om die NG Kerk effektief te skeur.

Rapport het die naweek berig dat die sinode verlede week sy beskrywingspunte wat oor die saak handel, gefinaliseer het.

Een van die sinode se konserwatiewe predikante, Norma Rossouw, het aan die koerant gesê die oplossing is om Goudstad as ’n sinode los te maak van die algemene sinode en gemeentes wat selfdegeslagverhoudings Bybels regverdig.

Die twis in die kerk oor homoseksualiteit duur reeds dekades lank en het ’n hoogtepunt bereik nadat daar besluit is gays mag wel in permanente verhoudings met mekaar tree.

Dit het selfs ’n draai in die Hooggeregshof gemaak, waar daar beslis is dat die kerk se besluit dat gays mag trou, ’n geldige besluit was wat onregmatig tydens ’n buitengewone algemene sinode ongedaan gemaak is.

Sedertdien het byna 100 gemeentes van die kerk hulle van die besluit gedistansieer dat gays mag trou en het hulle dit sigbaar betreur, iets wat in kerklike taal as doleer bekend staan.

Die Kairos Netwerk stel voor dat wanneer vier streeksinodes binne die volgende maande vergader, hulle voorkeur sal gee daaraan dat hierdie sinodes ’n sogenaamde Kerkorde Art 37-oplossing sal nastreef. Daarvolgens sal hulle hulle losmaak van die algemene sinode en ’n selfstandige sinode skep wat hom vrymaak om die pad van “Radikale Reformasie” ongehinderd te bewandel, lui die verklaring.

Volgens hulle is diegene wat die koers van die algemene sinode steun, besig om valse leringe te verkondig en is hulle “inbrekers” in die NG Kerk wat nie “wettige inwoners” is nie.

Die groep het reeds eenparig besluit om ’n nieformele “Familie van Reformerende NG Kerke” teen Julie 2022 te skep. Volgens hulle het dit ten doel om “alle bestaande Skrif-behoudende en Skrif-waarderende” lidmate, gemeentes, ringe en sinodes van die kerk saam te groepeer om te “ywer vir die radikale Reformasie van die NGK terug na die Woord”.

Hulle sê indien hierdie “reformasie” nie realiseer nie, dit effektief die huidige leierskap van die NG Kerk is wat die kerk finaal gaan skeur.

Hulle vaar ook uit teen die teologiese opleiding in die NG Kerk en beweer dat Skrifontwyking en belydenisontrou al hoe meer na vore kom in die kerk.

Die groep konserwatiewes sê hulle sal bid vir die kerkleiers, predikante en teologiese dosente, wat, volgens hulle beskouing, in die waan van die tydsgees leef en hulle nie meer ten volle beywer vir die eer van God nie.

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top