Bevolking van Nederland blijft groeien

  • 0

Nieuwjaarsduik bij De Koog (Texel), 2010 (Bron: Wikimedia Commons)

De bevolking van Nederland is in 2017 opnieuw relatief sterk gegroeid. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 2 januari 2018 bekend heeft gemaakt. Net als in 2016 kreeg Nederland er in 2017 ongeveer 100 duizend inwoners bij. Daarmee komt het totale aantal geregistreerde inwoners op een kleine 17,2 miljoen.

De bevolkingstoename is voor zo’n 80 procent het gevolg van migratie. Terwijl in 2017 ongeveer 151 duizend emigranten Nederland verlieten, kwamen er ongeveer 233 duizend immigranten bij; een verschil van 82 duizend. Het aantal migranten die naar Nederland komen om asiel te zoeken, is in 2017 afgenomen; het aantal arbeids- en studiemigranten is toegenomen. Dat wordt weerspiegeld door het feit dat het aantal migranten uit landen als Syrië, Ethiopië, Afghanistan, Iran en Irak is gedaald, terwijl het aantal migranten uit Europese landen, Brazilië en India juist is gestegen.

Natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) is verantwoordelijk voor zo’n 20 procent van de bevolkingsgroei. Deze natuurlijke aanwas is al enkele jaren laag, onder meer doordat de huidige generatie vrouwen in de vruchtbare leeftijd relatief klein is en doordat vrouwen het moederschap langer uitstellen. In het eerste kwartaal van 2017 was er zelfs even sprake van “krimp”: er waren toen zo’n 2000 meer sterfgevallen dan geboortes! Werden er in 2016 nog 24 duizend meer baby’s geboren dan er mensen stierven, in 2017 was dat nog maar 19 duizend.

Voor de komende jaren verwacht het CBS dat de bevolking van Nederland verder zal blijven groeien. Hoewel men met dit soort prognoses natuurlijk altijd een slag om de arm moet houden, is de verwachting dat het aantal inwoners over vijf jaar, in januari 2023, zal neerkomen op 17,5 miljoen. De tijd dat Nederland bestond uit “15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde”, lijkt voorlopig voorbij.

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top