Biografische, literairhistorische en tekstuele perspectieven in heden en verleden van de trans-Atlantische neerlandistiek

  • 0

Nederlands taalgebied (zwart) en (half-)creolen (rood). (Door Clockwork Orange op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Literatuuronderzoekers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de volgende editie van de Cross-Over-conferentie.

Zoals de vorige editie aan de Universiteit van Aruba sluit Cross-Over aan bij de bijeenkomst van de Caribische Associatie voor Neerlandistiek (CARAN) die op 27, 28 en 29 november plaatsvindt in Paramaribo, Suriname.

Het overkoepelende thema van de CARAN-bijeenkomst is Nederlands in contact.

Wapen van Suriname (Bron: Wikimedia Commons)

De organisatoren creëren qua onderwerp en benadering een zo breed mogelijk internationaal platform voor de uitwisseling van gedachten over literatuur in al haar contexten. Vandaar dat er gekozen is zowel voor biografische, transnationale en literairhistorische als voor tekstgerichte benaderingen. Cross-Over maakt eveneens ruimte voor lezingen van academici, rondetafelgesprekken (waarbij geïnteresseerden een thema kunnen voorleggen) en studentenpresentaties met een literair panel.

De samenwerking tussen neerlandici in het moedertaalgebied en elders in de wereld krijgt dankzij Cross-Over een institutioneel platform aangereikt. Nederlandstalige literatuur wordt in een internationaal perspectief bestudeerd, in contact met anderstalige literaturen, met andere taal- en cultuurgebieden. De comparatieve literatuurbenadering in transnationale context staat centraal.

Cross-Over is een congres van de letterkundige neerlandistiek dat jarenlang in de Lage Landen, om de beurt in Nederland en Vlaanderen, is gehouden. Enkele jaren geleden is dit evenement voor een tijdlang naar de internationale neerlandistiek gegaan: eerst georganiseerd door de Vakgroep Nederlandse Studies aan de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań (2015), later als dubbelconferentie in samenwerking met de Caribische Associatie voor de Neerlandistiek (CARAN) aan de Universiteit van Aruba (2017).

De Cross-Over-conferentie wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van de Taalunie.

Abstracts (circa 200 woorden) kunnen tegen 1 juli 2019 worden verstuurd naar: crossoverparamaribo2019@gmail.com.

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top