Bronbeek-symposium 2019: de Indonesische stem

  • 0

Op zondag 3 november 2019 vindt in Arnhem het Bronbeek-symposium plaats, het jaarlijkse evenement georganiseerd door Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Als thema is dit jaar gekozen voor De Indonesische stem

Waar in de Indische letteren vaak de ziens- en leefwijzen van de (Indische) Nederlander op de voorgrond staan, heeft het symposium dit jaar een thema dat juist nadrukkelijk de visie van “de koloniale Ander”, die van de Indonesiër en andere niet-westerse bevolkingsgroepen uit voormalig Nederlands-Indië, centraal stelt.

Museum van Nederlands koloniale militaire geschiedenis, Landgoed Bronbeek, Arnhem / Foto: Yvonne Renckens – Eigen werk [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Programma

10.30

Ontvangst met koffie

11.00

Opening door voorzitter Peter van Zonneveld

11.15 

Alicia Schrikker: De ontvoering van Tapan en Tjanga in 1785 en andere verhalen.
Persoonlijke geschiedenissen en momentopnames uit de koloniale archieven.

11.40

Judith Bosnak: Van hymnes en de wonderlijke “Ander”.
Ontmoetingen op reis in Nederlands-Indië.

12.05

Willem van der Molen: Chinezen, Javanen en Europeanen.
De ervaringen van Ko Ho Sing (1825-1890).

12.30

Lunch

14.00

Madelon Djajadiningrat (in samenwerking met Clara Brinkgreve): 
Soeparto en de Zaankanter.

14.25

Christina Suprahati: Purbani’s Widijawati herlezen.
Javaanse vrouwen en de tijdgeest.

14.50

Ari Purnama: Visuele stijl en de meervoudige gezichten van
Indonesië in de hedendaagse Indonesische film.

15.15

Theepauze

15.45

Peter van Zonneveld in gesprek met Alit Djajasoebrata over hoe
Nederlandse auteurs over Indonesiërs schrijven.

16.15

Discussie

16.30

Sluiting

Aanmelden

De organisatie heeft ervoor gekozen dit jaar één toegangsprijs van € 35, per persoon te hanteren. Bij dit bedrag zijn de lunch (nasi rames) en consumptiebonnen voor koffie en thee inbegrepen.

Het is dus niet meer mogelijk om afzonderlijk te betalen voor toegang en lunch! U kunt zich via deze link opgeven voor het symposium.

Buro: IG
  • 0
Top