“Why don’t we just all speak English?” (Waarom praat ons almal nie maar net Engels nie?) – lezing door Wannie Carstens

  • 0

Zuid-Afrika bevindt zich sinds 1994 op verschillende terreinen in een overgangsfase. Dat geldt niet alleen voor politieke en sociaaleconomische kwesties, maar ook voor de talen die in het land gesproken worden.

Met elf officiële talen is de taalsituatie in het land complex te noemen. Veel mensen vragen zich dan ook af hoe Zuid-Afrikanen zich onderling verstaanbaar kunnen maken. Zou het, om verwarring te voorkomen, niet makkelijker zijn als iedereen Engels gaat spreken?

Tijdens zijn lezing zal Carstens de taalsituatie in Zuid-Afrika kort uiteenzetten: beleid, uitgangspunten van beleid, sprekers van talen, knelpunten. Tot slot zal hij beargumenteren waarom het Engels juist níet de oplossing voor alle problemen is.

Wannie Carstens is eind 2017 met emeritaat gegaan. Daarvoor was hij hoogleraar Afrikaanse taalkunde aan de NWU (Potchefstroom). Hij is nog steeds als buitengewoon hoogleraar aan de NWU verbonden. Hij was lang directeur van de Skool vir Tale op de Potchefstroom-campus van de NWU. Hij was lid of is nog steeds lid van verschillende organisaties m.b.t. Afrikaans, o.a. als medeoprichter en eerste voorzitter van de Afrikaanse Taalraad, voorzitter van de Raad van de SA Akademie vir Wetenskap en Kuns en voorzitter van de Raad van het Afrikaanse Taalmuseum en -monument. Hij was ook ondervoorzitter van de Raad van PanSAT. Van februari tot mei is hij gastdocent Afrikaanse taalkunde aan de Universiteit van Leiden. Eind 2018 gaat hij college geven in Gent. Hij was betrokken bij diverse samenwerkingsovereenkomsten tussen universiteiten in Zuid-Afrika en de Lage Landen.

Datum: donderdag 19 april 2018

Tijd: 13.30 uur

Plaats: Radboud Universiteit, Nijmegen, Centre for Language Studies, zaal E 9.14

Aanmelden: vóór 17 april via cls@let.ru.nl. Voor meer informatie over deze lezing kunt u contact opnemen met prof. Nicoline van der Sijs, n.vandersijs@let.ru.nl.

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top