Dwelms, drank en boelies volop in SA skole

  • 0

Suid-Afrika se skole is van die gevaarlikste ter wêreld, met meer boelies, dwelms, drank en vandalisme as die meeste ander skole ter wêreld.

’n Internasionale ondersoek toon dat boeliegedrag, vandalisme en dwelmmisbruik aansienlik hoër is in Suid-Afrika as in ander lidlande van die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling. Altesaam 74 persent van skoolhoofde het aangedui dat boeliegedrag en intimidasie voorkom, terwyl die gemiddeld van deelnemende lande slegs 14 persent is.

Meer as die helfte van die land se onderwysers se eerste keuse as loopbaan was nie onderwys nie.

Dit is enkele van talle kommerwekkende gegewens wat blyk uit ’n internasionale opname waaraan 260 000 onderwysers in 48 lande deelgeneem het. Minstens 97 persent van Suid-Afrika se onderwysers sê egter hulle word gemotiveer deur die vooruitsig om ’n bydrae te lewer tot die ontwikkeling van die land se kinders in die gemeenskap.

Die Teaching and Learning International Survey (Talis) se bevindings is Dinsdag in Pretoria deur die nasionale Departement van Basiese Onderwys in Pretoria bekend gemaak.

Talis is ’n internasionale ondersoekliggaam wat navorsing doen na die werksomstandighede van onderwysers en studieomstandighede van leerders. Suid-Afrika het verlede jaar vir die eerste keer aan die opname deelgeneem en is die enigste land in Afrika wat deelgeneem het. Ander lande wat deelgeneem het, sluit in Australië, Japan, Suid-Korea, Noorweë, Amerika en Brittanje.

Die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, sê dit is ’n baie belangrike verslag, omdat dit van die onderwysers self kom. Sy sê by die bestudering van die verslag sal daar rekening gehou moet word met die realiteite van die Suid-Afrikaanse konteks oor die sake wat daarin geopper word.

Volgens die verslag het 34 persent van die skoolhoofde aangedui dat intimidasie en afknouery weekliks by hulle skole plaasvind. Dit is twee keer meer as die gemiddeld van al die deelnemende lande saam. Meer as ’n kwart van die skoolhoofde het ook aangedui dat daar elke week gevalle van dwelmbesit en alkoholverwante gevalle by hulle skole voorkom. 

Die gebrek aan moedertaalonderrig by Suid-Afrikaanse skole kom ook duidelik na vore in die verslag. Gemiddeld 62 persent onderwysers gee klas aan kinders in klasse waar minstens 10 persent van die leerders se moedertaal nie dieselfde is as die taal waarin hulle onderrig word nie.  

Motshekga het toegegee dat dissipline in skole ’n wesenlike probleem is wat aangespreek sal moet word. Sy sê haar departement het reeds begin om die verslag te bestudeer en daar is baie lesse daarin om te leer.

Die verslag toon ook aan dat 60 persent van die land se onderwysers vroue is, maar slegs 20 persent van die skoolhoofde vroue is.

Suid-Afrikaanse onderwysers spandeer ook aansienlik meer tyd aan administratiewe take as die res van die lande wat deelgeneem het se onderwysers. Terwyl ander lande se onderwysers gemiddeld 78 persent van hulle tyd aan klasonderrig spandeer, het Suid-Afrikaanse onderwysers slegs sowat 66 persent tyd aan klasgee spandeer.

Die volledige verslag kan hier gelees word.

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top