Hof gevra om diamanthandelaar se sake te laat ondersoek

  • 0

Die likwidateurs van die omstrede diamanthandelaar Louis Liebenberg se maatskappy Tariomix sê in hofstukke hulle word met geweld gedreig deur hom en/of persone wat direk aan hom verbonde is.

Liebenberg was die afgelope paar maande voortdurend in die nuus weens kwessies rakende sy unieke diamanthandelkonsep, Forever Diamonds and Gold (FDG), wat daarin geslaag het om sowat 40 000 beleggers te lok.

Die likwidateurs sê ook in hulle beëdigde verklarings aan die hof hulle is voorsien van ’n reeks foto’s, dokumente en opnames wat voorgee om van binne die kantoor van die insolvente boedel van die maatskappy te wees, en van ’n werknemer, wat verband hou met bewerings van omkoopgeld wat aan sekere senior staatsamptenare, en in besonder lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, betaal is.

Hulle het die hof versoek om hierdie aangeleentheid na die Suid-Afrikaanse Polisiediens en/of enige ander instansie wat die hof nodig ag te verwys.

Uitspraak word Maandag gelewer in die saak waarin Liebenberg redes moes gee waarom Tariomix se voorlopige likwidasie nie finaal gemaak moet word nie.

Benewens dit is die likwidateurs volgens hulle verslag in besit van inligting en/of dokumentasie wat blykbaar toon dat verskeie entiteite, en veral casino’s, gebruik is om beleggersfondse na kontant om te skakel; en dat beleggersfondse, hetsy in die vorm van kontant, diamante, en/of ander fondse na banke en of instellings in veral Namibië en die Verenigde Arabiese Emirate oorgeplaas is.

Volgens die hofstukke wat deur die voorlopige likwidateurs by die hof ingedien is, is die onreëlmatighede wat in hulle verslag genoem word, slegs die punt van die spreekwoordelike ysberg. Hulle sê dit sal deur ’n forensiese ouditeur ondersoek en geverifieer moet word om die akkuraatheid van die betrokke bedrae sowel as die bron van die transaksies wat in die verslag genoem word, te verseker.

Die volledige verslae van die likwidateurs wat by die hof ingedien is, kan hier gelees word.

Liebenberg ontken ten sterkste dat hy ’n piramideskema bedryf soos wat daar beweer word.

Hy het na afloop van die afgelope week se hofsaak op sosiale media gesê die likwidateurs in die saak het die hof toegegooi met dokumente wat aan ander maatskappye behoort en voorgegee dat dit aan Tariomix behoort.  

Hy beskuldig die media op sy sosiale platforms daarvan dat hulle hom wil vernietig en sê slegs ’n baie klein persentasie van die mense wat geld in sy skema gestort het, is ten gunste van die maatskappy se likwidasie. Indien die “beleggers” ingelig was oor die likwidateurs se werkswyse en die insolvensiewet, sou geen persoon met verstand volgens Liebenberg likwidasie aanvra nie.

Honderde miljoene rand se kontanttransaksies word uiteengesit in korrespondensie wat deur die likwidateurs bekom is.

Hulle sê hierdie inligting blyk eg te wees en stem ooreen met wat hulle deur ander getuies vertel is. As dit waar is, dui dit volgens die verslag daarop dat aansienlike bedrae kontant deur Liebenberg se insolvente maatskappy aan sekere sleutelpersone betaal is om sy skema wat in die naam van die insolvente maatskappy bedryf word, te bevorder.

Hierdie getuienis moet volgens die likwidateurs verder deur die betrokke owerhede ondersoek en aan die betrokke owerhede oorhandig word.

Liebenberg het Donderdag op sy groep se Facebook-blad gesê hy meen dat die regter Maandag in haar uitspraak die versigtige pad gaan volg om Tariomix in voorlopige likwidasie te hou en bloot die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) se kurator gaan intrek om gesamentlik beheer oor die boedel te neem. “Ons sal dan bloot die taak opgelê word om die ander maatskappye te beskerm teen die likwidateurs wat nog hewige hofgevegte en aansoeke tot die Meester sal insluit,” het hy aan sy beleggers gesê.

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top