Kostbare boekenschenking Afrikaanse letteren aan de Universiteit Gent

  • 0

Yves T'Sjoen (Foto: Naomi Bruwer)

De boekencollectie Afrikaanse literatuur en bij uitbreiding Zuid-Afrikaanse politiek, cultuur en geschiedenis is in de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent sinds kort zeer aanzienlijk uitgebreid. De dichter, criticus en academicus Fanie Olivier heeft een deel van zijn privébibliotheek geschonken aan de UGent. Na een lange scheepvaart (Durban-Antwerpen) is het transport van zeven kubieke meter, in totaal tweeduizend kilogram boeken en tijdschriften, in Gent gearriveerd.

Sinds vorige week beschikt de Universiteit Gent over veruit de omvangrijkste collectie Afrikaanstalige poëzie en proza buiten Zuid-Afrika. Er is natuurlijk de prachtige collectie in het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam, een instituut waarmee de Gentse onderzoekers intensief samenwerken en elk jaar met de studenten Afrikaans op bezoek gaan. Op het gebied van literaire teksten is de verzameling Africana van de Faculteitsbibliotheek niet minder dan imposant te noemen.

Samen met de Ernst van Heerden-collectie van het Poëziecentrum (poëzie, krantenknipsels, tijdschriften) beschikt Gent over een Afrikaanstalige bibliotheek die menig Zuid-Afrikaans onderzoeker jaloers maakt. Eerste drukken van Breyten Breytenbach (eredoctor van de UGent), Antjie Krog, Johann de Lange, NP van Wyk Louw, WEG Louw, veelal met handgeschreven opdracht, romans én verhalenbundels van de groten van de Afrikaanse literatuur, weekbladen, literaire en algemeen-culturele periodieken. Alles samen is het een prachtige collectie die Fanie Olivier gulhartig en uit erkentelijkheid heeft geschonken aan de Universiteit Gent.

Voor lectuur van studenten, papers, scripties en ook doctoraatsonderzoek is nu een goudmijn voorradig. De “boekery” van Olivier wordt momenteel zorgvuldig geïnventariseerd en binnenkort toegankelijk gemaakt voor belangstellenden. Uit duizenden boeken en andere publicaties wordt een selectie gemaakt die vanaf de tweede week van de Paasvakantie wordt geëxposeerd in de Faculteitsbibliotheek.

Fanie Olivier schenkt de privébibliotheek uit waardering voor het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het Afrikaans (taal- en letterkunde) en de Zuid-Afrikastudie aan de Universiteit Gent. Niet alleen is er de bijzonder performante onderzoeksgroep Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (www.afrikaans.ugent.be). Daarenboven organiseert de faculteit Letteren en Wijsbegeerte sinds vorig jaar de Leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij. De eerste leerstoelbekleder was professor Hein Willemse (Pretoria). Volgend academiejaar is de taalkunde aan zet met als leerstoelhouder professor Wannie Carstens (Potchefstroomkampus).

Studenten kunnen in de opleiding taal- en letterkunde twee vakken Afrikaans en Zuid-Afrikastudie volgen: Afrikaans – taal- en letterkunde en vanaf volgend academiejaar het mastervak Talen en Literaturen van Zuid-Afrika. Tussen veertig en zeventig studenten volgen elk academiejaar het introductievak Afrikaans. Ieder jaar schrijven vele studenten een scriptie op het gebied van de Afrikaanse taal- of letterkunde. Zij kunnen onderzoek verrichten in Zuid-Afrika, dankzij de bilaterale raamovereenkomsten met onder meer Noord-Wes Universiteit (Potchefstroom); Universiteit van die Vrystaat (Bloemfontein), Universiteit Stellenbosch en UWK (Universiteit van Wes-Kaapland). Veel onderzoeksmateriaal is nu in de Gentse universiteitsbibliotheek beschikbaar. Het Gents centrum investeert binnenkort samen met Zuid-Afrikaanse universitaire partnerinstellingen in promotieonderzoek (joint-PhD) door Vlaamse, Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studenten.

Een interview over de Gentse schenking door Fanie Olivier is gepubliceerd op LitNet, de Zuid-Afrikaanse website die onder de redactie staat van de schrijver en academicus-met-emeritaat Etienne van Heerden.

Meer info en contact

  • Paul Buschmann, hoofdbibliothecaris Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte
  • Yves T’Sjoen, voorzitter Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (UGent, www.afrikaans.ugent.be)

Skrywersargiewe gaan landuit: ’n onderhoud met Fanie Olivier

Buro: NM
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top