Migranten toegelaten tot Europa na 18 dagen op zee

  • 0

Na achttien dagen komt er een einde aan de lijdensweg van de 32 migranten aan boord van de Sea-Watch 3. De opvarenden – onder wie zeven kinderen – werden door de bemanning van het schip uit zee gered. Maar omdat de landen van de Europese Unie hen niet wilden hebben, mochten ze nergens aan wal. Ondertussen werd de situatie aan boord steeds nijpender. Gisteren zijn acht Europese landen, waaronder Nederland, alsnog overeengekomen de migranten op te nemen.

De Sea-Watch 3 wordt gebruikt door een Duitse hulporganisatie, maar vaart onder Nederlandse vlag. De 32 migranten zijn afkomstig uit Congo, Libië, Egypte en Soedan.

Het schip was al sinds 22 december op zoek naar een haven. Maar omdat geen enkel land de migranten wilde opnemen, werd het elke keer weer weggestuurd, de Middellandse Zee op. De voorraad voedsel en water aan boord dreigde op te raken. En in het stormachtige weer werden veel opvarenden zeeziek, wat geen pretje is als je met zoveel mensen dagenlang bij elkaar zit in een beknopte ruimte. Onzekerheid over de toekomst en het idee nergens welkom te zijn, maakten het er voor de migranten niet makkelijker op.

De regeringen van de EU-landen hebben weken geprobeerd de opvang van de migranten op elkaar af te schuiven. Maar nu hebben Nederland, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, Roemenië, Luxemburg en Italië toch aangeboden de migranten tijdelijk op te vangen. De laatste dagen lag het schip voor de kust van Malta. Woensdag ging iedereen ervan uit dat het schip daar nu wel snel zou kunnen aanmeren, ook omdat er voor donderdag opnieuw een zware storm wordt verwacht.

Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) is met tegenzin overstag gegaan. Hij baalt ervan dat een hulporganisatie als Sea-Watch “op eigen houtje mensen uit zee oppikt” en hoopt dat de ngo een “dure les” heeft geleerd. Wat Nederland betreft, waarschuwt Harbers, is het eens en nooit weer. (Telegraaf, 9 januari 2019)

Nederland neemt zes migranten van de Sea-Watch 3 op. In Nederland zullen ze de gebruikelijke asielprocedure moeten doorlopen. Afgaand op het land van herkomst verwacht Harbers dat sommigen aan het einde van de asielprocedure alsnog worden afgewezen. “Er zitten kansrijke, minder kansrijke en volstrekt kansarme nationaliteiten bij”, aldus de staatssecretaris (Algemeen Dagblad, 9 januari 2019).

Dat Italië zijn havens heeft gesloten, is niet verwonderlijk. Alleen in 2017 al kwamen er in Italië 119.00 migranten aan land. De afgelopen jaren is er een praktijk ontstaan waarbij migranten in Libië aan boord van een gammel bootje stappen, dat niet solide genoeg is om de oversteek naar Europa te halen. Om te voorkomen dat de opvarenden in zee verdrinken, ziet de Italiaanse kustwacht zich gedwongen hen te redden. Datzelfde geldt voor Europese hulporganisaties zoals Sea-Watch, die drenkelingen uit zee oppikken. Maar dat is precies waar mensensmokkelaars op rekenen. Met hun reddingsacties – hoe goed bedoeld en begrijpelijk ook – zou een hulporganisatie als Sea-Watch het voortbestaan van de mensensmokkel dus in de hand werken. Vandaar dat de Italiaanse minister Salvini dit soort ngo’s “een veerdienst van de smokkelaars” heeft genoemd. (Algemeen Dagblad, 9 januari 2019)

Staatssecretaris Harbers is niet blij met het gezamenlijke besluit om de 32 opvarenden van de Sea-Watch en nog tweehonderd andere migranten die al eerder door Malta waren gered, over Europa te verdelen. Hij noemt het “opnieuw een ad hoc-oplossing” (Telegraaf, 9 januari 2019). Wat Harbers betreft, moet er een structurele oplossing komen, met betere controles aan de buitengrenzen van de EU en de aanleg van zogenaamde “ontschepingsplatforms”, waar migranten veilig aan land kunnen worden gezet.

Sea-Watch zegt in een reactie “ontzettend opgelucht” te zijn nu de 32 migranten eindelijk aan land mogen. De organisatie is wel verontwaardigd omdat het zo lang heeft moeten duren. Die verontwaardiging wordt door velen in Europa die het drama via de media hebben gevolgd, gedeeld. “Het onderling gesteggel tussen de EU-lidstaten leidt ertoe dat dit soort humanitaire rampen kan ontstaan”, zegt een woordvoerder van Sea-Watch. (NOS, 9 januari 2019)

Hoewel de Sea-Watch 3 onder Nederlandse vlag vaart, is Nederland volgens staatssecretaris Harbers niet gemachtigd om het schip aan de ketting leggen. Regeringspartijen VVD en CDA dringen daarop aan om te voorkomen dat het schip er opnieuw op uit gaat om migranten in nood bij te staan.

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top